GIẢI VÔ ĐỊCH U16 NỮ ĐÔNG NAM Á

Lịch thi đấu giải vô địch U15 nữ AFF 2017

BẢNG A

BẢNG B

Malaysia

Philippines

Myanmar

Singapore

Lào

Campuchia

Việt Nam

Timor Leste

Thái Lan

Indonesia

 

Ngày

MT

Bảng

Trận đấu

Giờ

Địa điểm

6/5/2017

Các đội đến

7/5/2017

Họp kỹ thuật

10.00

Vientiane, Lào

8/5/2017

1

A

Lào

Myanmar

18.30

Vientiane, Lào

2

A

Thái Lan

Việt Nam

16.00

Vientiane, Lào

9/5/2017

3

B

Philippines

Indonesia

16.00

Vientiane, Lào

4

B

Singapore

Campuchia

18.30

Vientiane, Lào

10/5/2017

5

A

Thái Lan

Myanmar

16.00

Vientiane, Lào

6

A

Lào

Malaysia

18.30

Vientiane, Lào

11/5/2017

7

B

Indonesia

Singapore

16.00

Vientiane, Lào

8

B

Campuchia

Philppines

18.30

Vientiane, Lào

12/5/2017

9

A

Malaysia

Thái Lan

16.00

Vientiane, Lào

10

A

Myanmar

Việt Nam

18.30

Vientiane, Lào

13/5/2017

11

B

Philppines

Singapore

16.00

Vientiane, Lào

12

B

Indonesia

Campuchia

18.30

Vientiane, Lào

14/5/2017

13

A

Việt Nam

Malaysia

16.00

Vientiane, Lào

14

A

Thái Lan

Lào

18.30

Vientiane, Lào

15/5/2017

Nghỉ

16/5/2017

15

A

Việt Nam

Lào

15.00

Vientiane, Lào

16

A

Myanmar

Malaysia

18.00

Vientiane, Lào

17/5/2017

Nghỉ

18/5/2017

17

BK1

Nhất A

Nhì B

16.00

Vientiane, Lào

18

BK2

Nhất B

Nhì A

18.30

Vientiane, Lào

19/5/2017

Nghỉ

20/5/2017

19

3/4

Thua BK1

Thua BK2

16.00

Vientiane, Lào

20

CK

Thắng BK1

Thắng BK2

18.30

Vientiane, Lào

21/5/2017

Các đội về nước