Lịch thi đấu Giai đoạn II Giải Futsal HDBank VĐQG 2019

Thời gian: Lượt đi 15/4 – 06/5, Địa điểm: NTĐ Trường ĐH Nha Trang – TP.Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa; Lượt về 29/8 – 19/9/2019; Địa điểm: NTĐ Lãnh Binh Thăng – Quận 11 – TP.HCM

Lượt

Ngày

Giờ

MT

Đội

Đội

MT

Giờ

Ngày

Lượt

I

15/4

13h00

T16

Quảng Nam

Thái Sơn Nam

T61

 

29/8

X

15h00

T17

Thái Sơn Bắc

Tân Hiệp Hưng

T62

 

17h00

 

Lễ khai mạc

 

 

 

T18

Sanvinest*Sanatech Khánh Hoà

Sanna Khánh Hoà

T63

 

16/4

14h00

T19

Sahako

Cao Bằng

T64

 

30/8

16h00

T20

Đà Nẵng

Kardiachain Sài Gòn FC

T65

 

II

17/4

14h00

T21

Thái Sơn Nam

Sanvinest*Sanatech Khánh Hoà

T66

 

31/8

XI

16h00

T22

Quảng Nam

Thái Sơn Bắc

T67

 

18/4

12h00

T23

Cao Bằng

Sanna Khánh Hoà

T68

 

01/9

14h00

T24

Kardiachain Sài Gòn FC

Sahako

T69

 

16h00

T25

Tân Hiệp Hưng

Đà Nẵng

T70

 

III

20/4

12h00

T26

Thái Sơn Nam

Thái Sơn Bắc

T71

 

03/9

XII

14h00

T27

Sanna Khánh Hoà

Quảng Nam

T72

 

16h00

T28

Sanvinest*Sanatech Khánh Hoà

Sahako

T73

 

21/4

12h00

T29

Kardiachain Sài Gòn FC

Tân Hiệp Hưng

T74

 

04/9

14h00

T30

Cao Bằng

Đà Nẵng

T75

 

IV

22/4

14h00

T31

Thái Sơn Bắc

Sanvinest*Sanatech Khánh Hoà

T76

 

05/9

XIII

16h00

T32

Sanna Khánh Hoà

Thái Sơn Nam

T77

 

23/4

12h00

T33

Đà Nẵng

Quảng Nam

T78

 

06/9

14h00

T34

Tân Hiệp Hưng

Sahako

T79

 

16h00

T35

Cao Bằng

Kardiachain Sài Gòn FC

T80

 

V

25/4

14h00

T36

Sanvinest*Sanatech Khánh Hoà

Quảng Nam

T81

 

08/9

XIV

16h00

T37

Thái Sơn Bắc

Sanna Khánh Hoà

T82

 

26/4

12h00

T38

Thái Sơn Nam

Kardiachain Sài Gòn FC

T83

 

09/9

14h00

T39

Sahako

Đà Nẵng

T84

 

16h00

T40

Tân Hiệp Hưng

Cao Bằng

T85

 

VI

28/4

12h00

T41

Sanvinest*Sanatech Khánh Hoà

Tân Hiệp Hưng

T86

 

11/9

XV

14h00

T42

Sanna Khánh Hoà

 Sahako

T87

 

16h00

T43

Quảng Nam

Cao Bằng

T88

 

29/4

14h00

T44

Thái Sơn Nam

Đà Nẵng

T89

 

12/9

16h00

T45

Thái Sơn Bắc

Kardiachain Sài Gòn FC

T90

 

VII

30/4

14h00

T46

Cao Bằng

Sanvinest*Sanatech Khánh Hoà

T91

 

13/9

XVI

16h00

T47

Tân Hiệp Hưng

Sanna Khánh Hoà

T92

 

01/5

12h00

T48

Kardiachain Sài Gòn FC

Quảng Nam

T93

 

14/9

14h00

T49

Sahako

Thái Sơn Nam

T94

 

16h00

T50

Đà Nẵng

Thái Sơn Bắc

T95

 

VIII

03/5

14h00

T51

Sanvinest*Sanatech Khánh Hoà

Đà Nẵng

T96

 

16/9

XVII

16h00

T52

Sanna Khánh Hoà

Kardiachain Sài Gòn FC

T97

 

04/5

12h00

T53

Quảng Nam

Tân Hiệp Hưng

T98

 

17/9

14h00

T54

Thái Sơn Nam

Cao Bằng

T99

 

16h00

T55

Thái Sơn Bắc

Sahako

T100

 

IX

05/5

12h00

T56

Kardiachain Sài Gòn FC

Sanvinest*Sanatech Khánh Hoà

T101

 

18/9

XVIII

14h00

T57

Đà Nẵng

 Sanna Khánh Hoà

T102

 

06/5

12h00

T58

Sahako

Quảng Nam

T103

 

19/9

14h00

T59

Tân Hiệp Hưng

Thái Sơn Nam

T104

 

16h00

T60

Cao Bằng

Thái Sơn Bắc

T105

 

 

Lễ bế mạc & trao giải

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA