Lịch thi đấu Giải bóng đá Nữ Vô địch U16 Quốc Gia 2020

01/08
18h30
Sân 1 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Hà Nội Watabe

-
VS

TP. Hồ Chí Minh

-
18h30
Sân 3 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Dự tuyển U16 QG

-
VS

PP. Hà Nam

-
VFF Channel
04/08
18h30
Sân 3 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh

-
VS

Dự tuyển U16 QG

-
18h30
Sân 1 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

APEC Sơn La

-
VS

Hà Nội Watabe

-
07/08
18h30
Sân 3 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Hà Nội Watabe

-
VS

PP. Hà Nam

-
VFF Channel
18h30
Sân 1 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh

-
VS

APEC Sơn La

-
10/08
18h30
Sân 3 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

APEC Sơn La

-
VS

Dự tuyển U16 QG

-
18h30
Sân 1 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

PP. Hà Nam

-
VS

TP. Hồ Chí Minh

-
14/08
18h30
Sân 1 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

PP, Hà Nam

-
VS

APEC Sơn La

-
18h30
Sân 3 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Dự tuyển U16 QG

-
VS

Hà Nội Watabe

-
17/08
18H30
Sân 1 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh

-
VS

Hà Nội Watabe

-
18h30
Sân 3 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

PP. Hà Nam

-
VS

Dự tuyển U16 QG

-
21/08
18h30
Sân 3 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Dự tuyển U16 QG

-
VS

TP. Hồ Chí Minh

-
18h30
Sân 1 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Hà Nội Watabe

-
VS

APEC Sơn La

-
24/08
18h30
Sân 1 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

PP. Hà Nam

-
VS

Hà Nội Watabe

-
18h30
Sân 3 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

APEC Sơn La

-
VS

TP. Hồ Chí Minh

-
VFF Channel
28/08
18h30
Sân 3 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Dự tuyển U16 QG

-
VS

APEC Sơn La

-
18h30
Sân 1 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh

-
VS

PP. Hà Nam

-
31/08
18h30
Sân 1 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

APEC Sơn La

-
VS

PP. Hà Nam

-
18h30
Sân 1 - Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Hà Nội Watabe

-
VS

Dự tuyển U16 QG

-
VFF Channel

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA