Lịch thi đấu Giải bóng đá Nữ Vô địch Đông Nam Á 2022

4/7


18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Indonesia

0
VS

Thái Lan

4

15.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Singapore

0
VS

Malaysia

0

18.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

Philippines

1
VS

Australia

0

5/7


15.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Timor-Leste

0
VS

Myanmar

7

18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Lào

1
VS

Campuchia

1

6/7


18.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

Thái Lan

2
VS

Australia

2

18.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

Philippines

7
VS

Singapore

0

15.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Indonesia

1
VS

Malaysia

1

7/7


18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Campuchia

0
VS

Việt Nam

3

15.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Lào

2
VS

Timor-Leste

0

8/7


15.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

Australia

4
VS

Indonesia

0

18.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

Malaysia

0
VS

Philippines

4

18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Thái Lan

3
VS

Singapore

0

9/7


18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Việt Nam

5
VS

Lào

0

15.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Myanmar

3
VS

Campuchia

0

10/7


15.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

Singapore

1
VS

Australia

4

18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Malaysia

0
VS

Thái Lan

4

18.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

Philippines

4
VS

Indonesia

1

11/7


15.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Myanmar

3
VS

Lào

1

18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Timor-Leste

0
VS

Việt Nam

6

12/7


18.00

Sân TP Imus Grandstand

Australia

-
VS

Malaysia

-

18.00

SVĐ Binan (Phillipines)

Indonesia

-
VS

Singapore

-

18.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

Thái Lan

-
VS

Philippines

-

13/7


18.00

Sân TP Imus Grandstand

Campuchia

-
VS

Timor-Leste

-

18.00

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

Việt Nam

-
VS

Myanmar

-

15/7


15.00 (BK1)

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

-
VS

-

19.00 (BK2)

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

-
VS

-

17/7


15.00 (Tranh3/4)

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

-
VS

-

19.30 (CK)

SVĐ Rizal Memorial (Phillipines)

-
VS

-

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM