Lịch thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG – Thái Sơn Bắc 2013

LƯỢT ĐI

SÂN

GIỜ

MÃ TRẬN

ĐỘI – ĐỘI

8/3

Hà Nam

15h45

Khai mạc

Hà Nam

16h00

1

Hà Nam – Thái Nguyên 

9/3

Hà Nam

16h00

2

Hà Nội 2 – Hà Nội 1

10/3

Hà Nam

16h00

3

TP HCM – Than KSVN

11/3/2013 Nghỉ

12/3

Hà Nam

16h00

4

Hà Nội 2 – Hà Nam 

3/3

Hà Nam

16h00

5

TP HCM-  Thái Nguyên 

14/3

Hà Nam

16h00

6

Hà Nội 1  – Than KSVN

15/3/2013 Nghỉ

16/3

Hà Nam

16h00

7

Hà Nam  – TP HCM 

17/3

Hà Nam

16h00

8

Thái Nguyên – Hà Nội 1

18/3

Hà Nam

16h00

9

Than KSVN – Hà Nội 2

19/3/2013  Nghỉ

20/3

Hà Nam

16h00

10

Hà Nội 1  – TP HCM 

21/3

Hà Nam

16h00

11

Hà Nội 2 – Thái Nguyên 

22/3

Hà Nam

16h00

12

Than KSVN  – Hà Nam 

23/3/2013 Nghỉ

24/3

Hà Nam

16h00

13

TP HCM – Hà Nội 2

25/3

Hà Nam

16h00

14

Thái Nguyên – Than KSVN

26/3

Hà Nam

16h00

15

Hà Nam –  Hà Nội 1 

LƯỢT VỀ

SÂN

GIỜ

MÃ TRẬN

ĐỘI – ĐỘI

9/6

 

Hà Nam

15h30

16

Hà Nam – TP HCM 

Hà Nam

17h30

17

Hà Nội 2 – Hà Nội 1

10/6

Hà Nam

15h30

18

Thái Nguyên – Than KSVN 

11/6/2013 Nghỉ

12/6

 

Hà Nam

15h30

19

Hà Nội 2 – Hà Nam 

Hà Nam

17h30

20

Thái Nguyên – TP HCM 

13/6

Hà Nam

15h30

21

Hà Nội 1 – Than KSVN  

14/6/2013 Nghỉ

15/6

Hà Nam

15h30

22

Hà Nam  – Thái Nguyên 

Hà Nam

17h30

23

TP HCM – Hà Nội 1

16/6

Hà Nam

15h30

24

Than KSVN   – Hà Nội 2

17/6/2013  Nghỉ

18/6

Hà Nam

15h30

25

Hà Nội 1 – Thái Nguyên 

Hà Nam

17h30

26

Hà Nội 2 –TP HCM 

19/6

Hà Nam

15h30

27

Than KSVN   – Hà Nam 

20/6/2013 Nghỉ

21/6

 

Hà Nam

15h30

28

Thái Nguyên – Hà Nội 2

Hà Nam

17h30

29

TP HCM  – Than KSVN 

22/6

Hà Nam

15h30

30

Hà Nam – Hà Nội 1

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA