Lịch thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG AUSTDOOR CUP 2009

LƯỢT ĐI

SÂN

GIỜ

MT

ĐỘI – ĐỘI

24/3

T. Nguyên

14h45

Khai mạc

15h00

1

Thái Nguyên – TPHCM

25/3

T. Nguyên

15h00

2

Phong Phú Hà Nam – TKS Việt Nam

26/3

T. Nguyên

15h00

3

Hà Nội – Hòa Hợp Hà Nội

27/3/2009 Nghỉ

28/3

T. Nguyên

15h00

4

Phong Phú Hà Nam – Thái Nguyên

29/3

T. Nguyên

15h00

5

Hà Nội – TPHCM

30/3

T. Nguyên

15h00

6

TKS Việt Nam – Hòa Hợp Hà Nội

31/3/2009 Nghỉ

1/4

T. Nguyên

15h00

7

Thái Nguyên – Hà Nội

2/4

T. Nguyên

15h00

8

TPHCM – TKS Việt Nam

3/4

T. Nguyên

15h00

9

Hòa Hợp Hà Nội – Phong Phú Hà Nam

4/4/2009 Nghỉ

5/4

T. Nguyên

15h00

10

TKS Việt Nam – Hà Nội

6/4

T. Nguyên

15h00

11

Phong Phú Hà Nam – TPHCM

7/4

T. Nguyên

15h00

12

Hòa Hợp Hà Nội – Thái Nguyên

8/4/2009 Nghỉ

9/4

T. Nguyên

15h00

13

Hà Nội – Phong Phú Hà Nam

10/4

T. Nguyên

15h00

14

TPHCM – Hòa Hợp Hà Nội

11/4

T. Nguyên

15h00

15

Thái Nguyên – TKS Việt Nam

LƯỢT VỀ

SÂN

GIỜ

MT

ĐỘI – ĐỘI

18/4

Hà đông

15h00

16

Hà Nội- Hòa Hợp Hà Nội

19/4

Hà đông

15h00

17

Phong Phú Hà Nam – Thái Nguyên

20/4

Hà đông

15h00

18

Than KSVN  – TPHCM

21/4/2009 Nghỉ

22/4

Hà đông

15h00

19

Hòa Hợp Hà Nội – Thái Nguyên

23/4

Hà đông

15h00

20

Hà Nội – TPHCM

24/4

Hà đông

15h00

21

TKS Việt Nam – Phong Phú Hà Nam

25/4/2009 Nghỉ

26/4

Hà đông

15h00

22

TPHCM – Hòa Hợp Hà Nội

27/4

Hà đông

15h00

23

Phong Phú Hà Nam – Hà Nội

28/4

Hà đông

15h00

24

Thái Nguyên – TKS Việt Nam

29/4/2009 Nghỉ

30/4

Hà đông

15h00

25

TPHCM – Phong Phú Hà Nam

1/5

Hà đông

15h00

26

Hà Nội – Thái Nguyên

2/5

Hà đông

15h00

27

Hòa Hợp Hà Nội – TKS Việt Nam

3/5/2009 Nghỉ

4/5

Hà đông

15h30

28

Thái Nguyên – TPHCM

5/5

Hà đông

8h30

30

Phong Phú Hà Nam – Hòa Hợp Hà Nội

Hà đông

15h00

29

TKS Việt Nam – Hà Nội

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA