LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2022

18/4
15h30
Thanh Trì

Lâm Đồng

1
VS

Kon Tum

1
17h00
PVF

PVF

1
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

2
15h30
TTĐT BĐTVN

Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

0
VS

Trẻ Quảng Nam

2
21/4
15h30
Thanh Trì

Trẻ SHB Đà Nẵng

0
VS

Lâm Đồng

1
Next Sports
15h30
TTĐT BĐTVN

Kon Tum

0
VS

PVF

0
15h30
PVF

Trẻ Quảng Nam

2
VS

Hòa Bình

2
BĐTV
25/4
15h30
PVF

Trẻ SHB Đà Nẵng

0
VS

Kon Tum

0
15h30
TTĐT BĐTVN

Lâm Đồng

1
VS

PVF

1
15h30
Thanh Trì

Hòa Bình

0
VS

Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

1
BĐTV
28/4
15h30
TTĐT BĐTVN

Hòa Bình

2
VS

Lâm Đồng

2
Next Sport
15h30
Thanh Trì

Trẻ Quảng Nam

3
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

0
17h00
PVF

PVF

1
VS

Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

2
02/5
15h30
Thanh Trì

Kon Tum

0
VS

Trẻ Quảng Nam

2
Next Sports
15h30
TTĐT BĐTVN

Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

0
VS

Lâm Đồng

1
17h00
PVF

PVF

0
VS

Hòa Bình

4
BĐTV
05/5
15h30
PVF

Kon Tum

0
VS

Hòa Bình

4
Next Sports
15h30
TTĐT BĐTVN

Trẻ Quảng Nam

4
VS

PVF

2
15h30
Thanh Trì

Trẻ SHB Đà Nẵng

0
VS

Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

0
09/5
15h30
Thanh Trì

Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

1
VS

Kon Tum

0
15h30
PVF

Lâm Đồng

2
VS

Trẻ Quảng Nam

2
CLB Lâm Đồng
15h30
TTĐT BĐTVN

Hòa Bình

0
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

0
Onsports và Next Sport
13/5
15h30
PVF

Kon Tum

0
VS

Lâm Đồng

4
CLB Lâm Đồng
15h30
TTĐT BĐTVN

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
VS

PVF

1
15h30
Thanh Trì

Trẻ Quảng Nam

0
VS

Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

1
Onsports và Next Sport
16/5
15h30
TTĐT BĐTVN

Lâm Đồng

2
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
CLB Lâm Đồng
17h00
PVF

PVF

1
VS

Kon Tum

1
PVF Chanel
15h30
Thanh Trì

Hòa Bình

3
VS

Trẻ Quảng Nam

2
Onsports và Next Sport
20/5
15h30
Thanh Trì

Kon Tum

0
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

3
17h00
PVF

PVF

0
VS

Lâm Đồng

1
PVF Chanel và Nextsport
15h30
TTĐT BĐTVN

Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

0
VS

Hòa Bình

0
Onsports và Next Sport
23/5
15h30
TTĐT BĐTVN

Lâm Đồng

0
VS

Hòa Bình

0
Next Sport và CLB Lâm Đồng
15h30
PVF

Trẻ SHB Đà Nẵng

2
VS

Trẻ Quảng Nam

1
PVF Chanel
15h30
Thanh Trì

Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

1
VS

PVF

0
PVF Chanel và Nextsport
27/5
15h30
PVF

Trẻ Quảng Nam

2
VS

Kon Tum

0
15h30
TTĐT BĐTVN

Lâm Đồng

0
VS

Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

1
15h30
Thanh Trì

Hòa Bình

2
VS

PVF

0
Next Sport và PVF Chanel
30/5
15h30
Thanh Trì

Hòa Bình

4
VS

Kon Tum

0
Next Sports
17h00
PVF

PVF

1
VS

Trẻ Quảng Nam

0
Next Sport và PVF Chanel
15h30
TTĐT BĐTVN

Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

1
VS

Trẻ SHB Đà Nẵng

1
03/6
15h00
PVF

Kon Tum

0
VS

Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

2
15h00
TTĐT BĐTVN

Trẻ Quảng Nam

0
VS

Lâm Đồng

4
CLB Lâm Đồng
15h00
Thanh Trì

Trẻ SHB Đà Nẵng

0
VS

Hòa Bình

3
Next Sports
18/4
18h00
Sân Chính

Đồng Nai

3
VS

Bình Thuận

0
15h30
Sân Chính

Đồng Tháp

0
VS

Vĩnh Long

0
15h30
Sân Phụ

Gia Định

1
VS

Trẻ TP HCM

6
21/4
15h30
Sân Chính

Vĩnh Long

0
VS

Đồng Nai

2
15h30
Sân Phụ

Bình Thuận

1
VS

Đồng Tháp

0
18h00
Sân Chính

Trẻ TP HCM

2
VS

Tiền Giang

3
25/4
18h00
Sân Chính

Vĩnh Long

0
VS

Bình Thuận

1
Next Sports
15h30
Sân Phụ

Đồng Nai

2
VS

Đồng Tháp

0
15h30
Sân chính

Tiền Giang

1
VS

Gia Định

1
28/4
15h30
Sân Chính

Tiền Giang

0
VS

Đồng Nai

2
15h30
Sân phụ

Trẻ TP HCM

1
VS

Vĩnh Long

2
18h00
Sân chính

Đồng Tháp

2
VS

Gia Định

1
Next Sports
02/5
15h30
Sân chính

Bình Thuận

2
VS

Trẻ TP HCM

0
15h30
Sân phụ

Gia Định

1
VS

Đồng Nai

0
18h00
Sân chính

Đồng Tháp

0
VS

Tiền Giang

0
05/5
15h30
Sân phụ

Bình Thuận

2
VS

Tiền Giang

0
15h30
Sân chính

Trẻ TP HCM

0
VS

Đồng Tháp

0
18h00
Sân chính

Vĩnh Long

0
VS

Gia Định

1
09/5
15h30
Sân chính

Gia Định

3
VS

Bình Thuận

2
18h00
Sân chính

Đồng Nai

4
VS

Trẻ TP HCM

0
Next Sports
15h30
Sân phụ

Tiền Giang

4
VS

Vĩnh Long

2
13/5
18h00
Sân chính

Bình Thuận

2
VS

Đồng Nai

0
CLB Đồng Nai
15h30
Sân chính

Vĩnh Long

0
VS

Đồng Tháp

1
15h30
Sân phụ

Trẻ TP HCM

0
VS

Gia Định

4
16/5
15h30
Sân chính

Đồng Nai

2
VS

Vĩnh Long

0
CLB Đồng Nai
15h30
Sân phụ

Đồng Tháp

2
VS

Bình Thuận

1
18h00
Sân chính

Tiền Giang

4
VS

Trẻ TP HCM

1
20/5
18h00
Sân chính

Bình Thuận

1
VS

Vĩnh Long

1
15h30
Sân phụ

Đồng Tháp

0
VS

Đồng Nai

1
15h30
Sân chính

Gia Định

5
VS

Tiền Giang

1
23/5
15h30
Sân chính

Đồng Nai

0
VS

Tiền Giang

0
CLB Đồng Nai
15h30
Sân phụ

Vĩnh Long

1
VS

Trẻ TP HCM

0
18h00
Sân chính

Gia Định

1
VS

Đồng Tháp

1
27/5
15h30
Sân chinh

Trẻ TP HCM

0
VS

Bình Thuận

2
15h30
Sân phụ

Đồng Nai

2
VS

Gia Định

1
18h00
Sân chính

Tiền Giang

1
VS

Đồng Tháp

3
30/5
15h30
Sân phụ

Tiền Giang

0
VS

Bình Thuận

1
15h30
Sân chính

Đồng Tháp

1
VS

Trẻ TP HCM

2
18h00
Sân chính

Gia Định

3
VS

Vĩnh Long

0
Next Sports
03/6
15h00
Sân chính

Bình Thuận

1
VS

Gia Định

1
15h00
Sân chính

Trẻ TP HCM

2
VS

Đồng Nai

1
CLB Đồng Nai
17h30
Sân phụ

Vĩnh Long

VS

Tiền Giang

-

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA