LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ BÃI BIỂN VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2020

24/12/2020 - LƯỢT I
14h00
Nha Trang

Bình Thuận

5
VS

Gia Việt

4
15h30
Nha Trang

Khánh Hòa

2 (pen: 1)
VS

Đà Nẵng

2 (pen: 2)
26/12/2020 - LƯỢT II
14h00
Nha Trang

Bình Thuận

3
VS

Khánh Hòa

6
15h30
Nha Trang

Gia Việt

2 (pen: 2)
VS

Đà Nẵng

2 (pen: 1)
28/12/2020 - LƯỢT III
14h00
Nha Trang

Đà Nẵng

3
VS

Bình Thuận

1
15h30
Nha Trang

Khánh Hòa

2
VS

Gia Việt

1
30/12/2020
(HẠNG BA) 14h00
Nha Trang

Bình Thuận

0
VS

Gia Việt

2
(CHUNG KẾT) 15h30
Nha Trang

Khánh Hòa

2
VS

Đà Nẵng

3

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA