Lịch thi đấu bóng đá Festival U14 nữ châu Á 2009

26/06/2009 00:00:00

Các đội tham dự

AUSTRALIA

TRUNG QUỐC

GUAM

NHẬT BẢN

HÀN QUỐC

MYANMAR

SINGAPORE

THÁI LAN

VIỆT NAM

Ngày thi đấu thứ nhất (Thể thức 1)

Ngày

MT

Thời gian

Đội – Đội

Kết quả

26/6

1

09.00 – 09.30

Việt Nam 1 – Thái Lan 1

0-1

2

09.45 – 10.15

Australia 1 – Trung Quốc 1

1-1

3

Myanmar 1 – Singapore 1

1-0

4

10.30 – 11.00

Việt Nam 2 – Nhật Bản 1

0-8

5

Myanmar 2 – Guam 1

1-1

6

11.15 – 11.45

Thái Lan 2 – Hàn Quốc 1

0-1

7

Trung Quốc 2 – Singapore 2

3-0

 

8

14.45 – 15.15

Nhật Bản 2 – Australia 2

2-0

9

Hàn Quốc 2 – Việt Nam 1

4-0

10

15.30 – 16.00

Trung Quốc 1 – Myanmar 1

7-0

11

Guam 2 – Nhật Bản 1

0-6

12

16.15 – 16.45

Singapore 1 – Thái Lan 1

0-4

13

Hàn Quốc 1 – Trung Quốc 2

3-0

14

17.00 – 17.30

Australia 1 – Guam 1

2-1

Ngày thi đấu thứ hai (Thể thức 1)

Ngày

MT

Thời gian

Đội – Đội

Kết quả

27/6

15

08.00 – 08.30

Australia 2 – Singapore 2

6-0

16

Trung Quốc 2 – Thái Lan 2

0-0

17

08.45 – 09.15

Myanmar 2 – Việt Nam 2

2-0

18

Nhật Bản 2 – Hàn Quốc 2

2-0

19

09.30 – 10.00

Singapore 1 – Guam 2

0-0

20

Thái Lan 1 – Australia 1

0-4

21

10.15 – 10.45

Việt Nam 1 – Trung Quốc 1

5-0

LUNCH

22

14.45 – 15.15

Myanmar 1 – Hàn Quốc 1

0-3

23

Singapore 2 – Việt Nam 2

2-1

24

15.30 – 16.00

Guam 1 – Trung Quốc 2

0-2

25

Nhật Bản 1 – Myanmar 2

2-0

26

16.15 – 16.45

Hàn Quốc 2 – Australia 2

1-0

27

Việt Nam 1 – Guam 2

1-0

28

17.00 – 17.30

Thái Lan 2 – Nhật Bản 2

 1-1

Kiểm tra kỹ năng

Ngày

Thời gian

Đội

Địa điểm

28/6

07.30 – 08.30

Trung Quốc

Sân 3 và 4

Myanmar

08.30 – 09.30

Hàn Quốc

Singapore

09.30 – 10.30

Việt Nam

Nhật Bản

10.30 – 12.00

Australia

Thái Lan, Guam

Ngày thi đấu thứ ba (Thể thức 2)

Ngày

MT

Thời gian

Đội – Đội

Kết quả

29/6

29

08.30 – 09.30

Guam – Thái Lan

1-6

30

Nhật Bản – Myanmar

6-1

31

09.45 – 10.45

Trung Quốc – Hàn Quốc

2-1

32

Singapore – Australia

Sân 2

 

33

15.00 – 16.00

Guam – Myanmar

0-4

34

Nhật Bản – Hàn Quốc

1-1

35

16.15 – 17.15

Australia – Thái Lan

Sân 1

36

Trung Quốc – Việt Nam

7-0

Ngày thi đấu thứ tư (Thể thức 2)

Ngày

MT

Thời gian

Đội – Đội

Địa điểm

30/6

37

08.30 – 09.30

Trung Quốc – Australia

Sân 1

38

Hàn Quốc – Singapore

Sân 2

39

09.45 – 10.45

Việt Nam – Nhật Bản

Sân 1

40

Thái Lan – Myanmar

Sân 2

 

41

15.00 – 16.00

Nhật Bản – Australia

Sân 1

42

Thái Lan – Hàn Quốc

Sân 2

43

16.15 – 17.15

Singapore – Myanmar

Sân 1

44

Guam – Việt Nam

Sân 2

Bế mạc

Tổng cộng số trận đấu các đội sẽ thi đấu trong 4 ngày thi đấu tại Festival

 

 

Đội

Ngày – 1

Ngày – 2

Ngày – 3

Ngày – 4

Tổng

1

A

Australia

3

3

2

2

10

2

B

Trung Quốc

4

3

2

1

10

3

C

Guam

3

3

2

1

9

4

D

Nhật Bản

3

3

2

2

10

5

E

Hàn Quốc

3

3

2

2

10

6

F

Myanmar

3

3

2

2

10

7

G

Singapore

3

3

1

2

9

8

H

Thái Lan

3

3

2

2

10

9

I

Việt Nam

3

4

1

2

10