Lịch đến các đội và quan chức giải bóng đá nam U15 Quốc tế – Cúp Acecook 2019

STT

Đội/Quan chức

Lịch đến

Lịch về

Chuyến bay

Ngày

Thời gian

Chuyến bay

Ngày

Thời gian

1

Đội U15 Nga

QR 972

24/8/2019

07.55

MU 282

31/08/2019

02.35

2

Đội U15 Myanmar

VN 942

24/8/2019

15.05

VN 943

31/8/2019

09.30

3

Đội U15 Hàn Quốc

OZ 731

24/8/2019

11.05

OZ 732

31/8/2019

12.05

4

Tổ trọng tài Thái Lan (3 người)

VN 604

25/8/2019

16.05

VN 607

31/8/2019

16.50

5

Ông Mongkolchai – Trọng tài Thái Lan

VN 674

25/8/2019

21.05

VN 607

31/8/2019

16.50