L`CH THI ĐẤU GIẢI VÔ Đ`CH BNG ĐÁ FUTSAL CHU Á – TP HỒ CHÍ MINH (từ ngày 22/05 đến 04/06/2005)

Vòng 1
Bảng A
Bảng B
Bảng C
A1
Thái Lan
B1
Uzbekistan
C1
Iran
A2
Trung Quốc
B2
Palestine
C2
Kuwait
A3
Maldives
B3
Ma Cao
C3
Li Băng
A4
Turkmakistan
B4
Philippines
C4
Butan

Bảng D
Bảng E
Bảng F
D1
Hàn Quốc
E1
Nhật Bản
F1
Kyrgyzstan
D2
Đài Loan
E2
Malaysia
F2
Iraq
D3
Tajikistan
E3
Indonesia
F3
Hồng Kông
D4
Qatar
E4
Guam
F4
Việt Nam

Ngày/

Thứ
Trận đấu
giờ
Sân
Mã số
Cặp đấu
Lễ Khai mạc
14.00
22/5/05
CN
1
F1

Việt Nam

F4

Kyrgyzstan

15.00
Phú Thọ
2
F2
Iraq
F3
Hồng Kông
16.45
3
E1
Nhật Bản
E4
Đảo Guam
15.00
QK 7
4
E2
Malaysia
E3
Indonesia
16.45
23/5/05
T2
5
A1
Thái Lan
A4
Turkmakistan
15.00
Phú Thọ
6
A2
Trung Quốc
A3
Maldives
16.45
7
B1
Uzbekistan
B4
Philppines
18.30
8
B2
Palestine
B3
Ma Cao
20.15
9
C1
Iran
C4
Butan
15.00
QK 7
10
C1
Kuwait
C3
Li Băng
16.45
11
D1
Hàn Quốc
D4
Qatar
18.30
12
D2
Đài Loan
D3
Tajikistan
20.15
24/5/05
T3
13
E4
Đảo Guam
E3
Indonesia
15.00
Phú Thọ
14
E2
Malaysia
E1
Nhật Bản
16.45
15
F4
Việt Nam
F3

Hồng Kông

18.30
16
F2
Iraq
F1

Kyrgyzstan

20.15
17
A4
Turkmakistan
A1
Maldives
15.00
QK 7
18
A2
Trung Quốc
A3
Thái Lan
16.45
19
B4
Philppines
B3
Ma Cao
18.30
20
B2
Palestine
B1
Uzbekistan
20.15
25/5/05
T4
21
C4
Butan
C3
Li Băng
15.00
Phú Thọ
22
C2
Kuwait
C1
Iran
16.45
23
D4
Qatar
D3
Tajikistan
18.30
24
D2
Đài Loan
D1
Hàn Quốc
20.15
25
E4
Guam
E2
Malaysia
15.00

QK 7

26
E1
Nhật Bản
E3
Indonesia
16.45
27
F4
Việt Nam
F2
Iraq
18.30
28
F1
Krygistan
F3
Hồng Kông
20.15
26/5/05
T5
29
A4
Turkmakistan
A2
Trung Quốc
15.00
Phú Thọ
30
A1
Thái Lan
A3
Maldives
16.45
31
B4
Philippines
B2
Palestin
18.30
32
B1
Uzbekistan
B3
Ma Cao
20.15
33
C4
Buhtan
C2
Kuwait
15.00
QK 7
34
C1
Iran
C3
Li Băng
16.45
35
D4
Qatar
D2
Đài Loan
18.30
36
D1
Hàn Quốc
D3
Tajikistan
20.15

Vòng 2

Tranh cúp Vàng

Bảng G
Bảng H
Nhất bảng A
Nhất bảng B
Nhất bảng C
Nhất bảng D
Nhất bảng E
Nhất bảng F
Nhì xuât sắc 1
Nhì xuât sắc 2

Tranh cúp Bạc

Bảng I
Bảng J
Bảng K
Bảng L
I1
Nhì 3
J1
Nhì 4
K1
Nhì 5
L1
Nhì 6
I2
Xếp thứ 3 b. A
J2
Xếp thứ 3 b.B
K2
Xếp thứ 3 b.C
L2
Xếp thứ 3 b.D
I3
Xếp thứ 4 b.D
J3
Xếp thứ 4 b.C
K3
Xếp thứ 4 b.E
L3
Xếp thứ 4 b.F
I4
Xếp thứ 4 b.E
J4
Xếp thứ 4 b.F
K4
Xếp thứ 4 b.B
L4
Xếp thứ 4 b.A

Ngày/
Thứ
Trận đấu
Mã số

Cặp đấu

28/5/05
T7
37
G1
G4
15.00
Phú Thọ
38
G2
G3

16.45

39
I1
I4

18.30

40
I2
I3
20.15
41
H1
H4
15.00
QK 7
42
H2
H3
16.45
43
J1
J4
18.30
29/5/05
CN
44
J2

J3
20.15
45
G4
G3
15.00
Phú Thọ
46
G2
G1
16.45
47
K1
K4
18.30
48
K2
K3
20.15
49
H4
H3
15.00
QK 7
50
H2
H1
16.45
51
L1
L4
18.30
52
L2
L3
20.15
30/5/05
T2
53
I4
I3
15.00
Phú Thọ
54
I2
I1
16.45
55
K4
K3
18.30
56
K2
K1
20.15
57
J4
J3
15.00
QK 7
58
J2
J1
16.45
59
L4
L3
18.30
60
L2
L1
20.15
31/5/05
T3
61
G4
G2
15.00
Phú Thọ
62
G1
G3
16.45
63
I4
I2
18.30
64
I1
I3
20.15
65
H4
H2
15.00
QK 7
66
H1
H3
16.45
67
J4
J2
18.30
68
J1
J3
20.15
01/6/05
T4
69
K4
K2
15.00
Phú Thọ
70
K1
K3
16.45
71
L4
L2
18.30
72
L1
L3
20.15
02/6/05
T5
73

Bán kết 1

Nhất G – Nhì H
16.00
Phú Thọ
74

Bán kết 2

Nhất H – Nhì G
18.00
03/6/5
T6
75

Bán kết 3

Nhất I – Nhất K
16.00
Phú Thọ
76

Bán kết 4

Nhất J – Nhất L
18.00
04/6/05
T7
77

Chung kết cúp Bạc

Thắng 75 – Thắng 76
16.00
Phú Thọ
78

Chung kết cúp Vàng

Thắng 73 – Thắng 74
18.00