Danh sách các khóa học huấn luyện viên AFC tổ chức năm 2017

TT

TÊN KHÓA HỌC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

GIẢNG VIÊN

1

Khóa học HLV BĐ “C” AFC

7/3 – 19/3/2017

HàNội

AFC

2

Khóa học HLV BĐ “A” AFC

3/4 – 29/4/2017

Huế

AFC

3

Khóa học HLV BĐ “B” AFC

3/5 – 22/5/2017

Huế

AFC

4

Khóa học HLV BĐ “C” AFC

4/7 – 16/7/2017

ĐàNẵng

AFC

5

Khóa học HLV BĐ “C” AFC

18/7 – 30/7/2017

Huế

AFC

6

Khóa học HLV Futsal cấp2 AFC

20/7 – 26/7/2017

Tp. HồChí Minh

AFC

7

Khóa học HLV BĐ “B” AFC

5/9 – 24/9/2017

ĐàNẵng

AFC

8

Khóa họcThủ môn Futsal cấp 1 AFC

13/11 – 17/11/2017

Tp. HồChí Minh

AFC

9

Khóa họcThể lực Futsal cấp 1 AFC

20/11 – 25/11/2017

Tp. HồChí Minh

AFC

10

Khóa học HLV BĐ “C” AFC

5/12 – 17/12/2017

Nghệ An

AFC

11

Khóa học HLV Futsal cấp3 AFC

5/12 – 18/12/2017

Tp. HồChí Minh

AFC

12

Khóa học HLV BĐ Chuyên nghiệp Giai đoạn 3

1/12/2016 – 28/2/2017

HàNội

AFC (Các học viên tự học tại CLB theo hướng dẫn)

13

Khóa học HLV BĐ Chuyên nghiệp Giai đoạn 4

4/12 – 23/12/2017

HàNội

AFC

* Ghi chú: Thời gian các khóa học có thể thay đổi theo lịch thi đấu các giải trong nước & ĐTQG 2017