DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC HLV AFC NĂM 2018

TT

TÊN KHÓA HỌC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

GIẢNG VIÊN

1

Khóa học HLV BĐ “C” AFC

20/3 – 1/4/2018

Đồng Tháp

AFC

2

Khóa học HLV BĐ “C” AFC

5 – 17/5/2018

Đà Nẵng

AFC

3

Khóa học HLV BĐ “C” AFC

2 – 14/11/2018

Huế

AFC

4

Khóa học HLV BĐ “B” AFC

10 – 29/10/2018

Hà Nội

AFC

5

Khóa học HLV BĐ “A” AFC

15/11 – 11/12/2018

Nha Trang

AFC

6

Khóa học HLV Thể lực cấp 1 AFC

10 – 14/7/2018

Hà Nội

AFC

7

Khóa học HLV Futsal thể lực cấp 2 AFC

6 – 11/6/2018

Tp. Hồ Chí Minh

AFC

8

Khóa học HLV Futsal cấp 2 AFC

18 – 24/7/2018

Tp. Hồ Chí Minh

AFC

9

Khóa học HLV Futsal cấp 1 AFC

16 – 21/12/2018

Tp. Hồ Chí Minh

AFC