[Cập nhật] Các khóa học HLV bóng đá do LĐBĐVN tổ chức năm 2016

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC HLV AFC TRONG NĂM 2016 

 

>>>CÔNG VĂN XÁC NHẬN KHÓA HỌC 2016

>>>MẪU KHAI CÁ NHÂN HỌC VIÊN

– (*) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam  sẽ có công văn gửi đến các đơn vị đã cử học viên tham dự Khóa học HLV BĐ Chuyên nghiệp Giai đoạn I

– Để đảm bảo tốt công tác tổ chức Khóa học, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khuyến khích các đơn vị gửi d/s đăng ký học viên sớm hơn thời hạn quy định về địa chỉ email: daotao.vff@gmail.com

– Liên quan đến các Khóa học 2016 do FIFA phối hợp cùng VFF tổ chức, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ có công văn sau gửi tới các Đơn vị

– Mọi thông tin, đề nghị quý Đơn vị vui lòng liên hệ : Ông Mai Anh Hoàng, Phòng BĐPT- Đào Tạo và Tổ Chức Thành Viên LĐBĐVN, số ĐT : +84 988 262637