Các khóa học HLV bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức năm 2015

 

Stt

Tên Khoá học

Thời gian

Địa điểm

1

HLV Futsal cấp 2

03/03 – 09/03/15

TP. HCM

2

Thể lực cấp 1B AFC

09/03 – 15/03/15

TP. HCM

3

HLV Bóng đá “C” AFC

03/04 – 16/04/15

Đăk lăk

4

HLV Bóng đá Bãi Biển AFC

Tháng 5/2015

Khánh Hòa

5

Nâng cao BĐ Nữ Trẻ FIFA

04/05 – 10/05/15

Hà Nội

6

HLV BĐ Chuyên nghiệp 1

14/9 – 4/10/2015

Hà Nội

7

HLV Futsal cấp 1 AFC

15/06 – 21/06/15

TP. HCM

8

HLV Bóng đá  “B”  AFC

28/9 – 21/10/15

An Giang

9

HLV Bóng đá Nâng cao FIFA

05/10 – 11/10/15

Hà Nội

10

HLV Bóng đá “A” AFC

19/10 – 15/11/15

Khánh Hòa

11

HLV Bóng đá “C” AFC

05/11 – 18/11/15

Huế

12

HLV Thủ môn cấp 2 AFC

23/11 – 30/11/15

Đà Nẵng

13

HLV Nâng cao BĐ Trẻ FIFA

04/12 – 11/12/15

TP. HCM

14

HLV Bóng đá Cộng Đồng FIFA

14/12 – 20/12/15

Huế

 

>>> BẢN ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN THAM DỰ CÁC KHOÁ HỌC HLV BÓNG ĐÁ DO LĐBĐVN TỔ CHỨC NĂM 2015