Kết thúc Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 10 nhiệm kỳ 4: Sẽ có Hội nghị BCH lần thứ 11 vào cuối tháng 4

Hôm nay, Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 10 nhiệm kỳ đã kết thúc sau 2 ngày làm việc khẩn trương. Hội nghị đã bất ngờ được đón Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái đến thăm⬦

09/04/2005 00:00:00
Hôm nay, Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 10 nhiệm kỳ đã kết thúc sau 2 ngày làm việc khẩn trương. Hội nghị đã bất ngờ được đón Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái đến thăm⬦

Hội nghị đã nhất trí đổi mới cơ cấu tổ chức là để phát triển và hội nhập, phù hợp với sự phát triển của bóng đá, của các LĐBĐ và CLB thành viên cũng như xu thế phát triển của xã hội. Cơ cấu tổ chức sẽ chia thành 2 cấp: Hoạch định chính sách và Giám sát sẽ hoạt động bán chuyên trách; Điều hành hoạt động chuyên trách và đứng đầu là Tổng thư ký (TTK sẽ là người xác định số lượng Phó TTK, các ban chức năng của cấp này để trình BCH khóa V phê duyệt). BCH cơ bản thống nhất chức danh Chủ tịch và Tổng thư ký do Đại hội bầu. Đây sẽ là điểm rất mới vì các nhiệm kỳ trước, 2 chức danh này do BCH bầu.
Hội nghị đã thống nhất sẽ có khoảng 107 đại biểu chính thức, đây là những người sẽ bỏ phiếu, gồm: Các thành viên của LĐBĐVN (12 CLB chuyên nghiệp, 12 CLB hạng Nhất, 16 CLB hạng Nhì, 6 CLB nữ và 22 LĐBĐ thành viên), 39 ủy viên BCH khóa IV. Ngoài ra có thể có thêm các quan chức do các cơ quan Chính phủ hoặc UBTDTT, Bộ ngành⬦ giới thiệu giữ chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Tổng số đại biểu chính thức và đại biểu mời khoảng 200 người.
Đa số nghiêng về phương án danh sách các ứng cử viên tham gia BCH khóa V có bộ phận ngoài thành viên của LĐ tham gia. Đây chưa phải là danh sách cuối cùng vì tại Đại hội các đại biểu vẫn có quyền giới thiệu thêm cũng như tự ứng cử.
– 17/4 là hạn cuối cùng để các UV BCH gửi văn bản đóng góp ý kiến cho các văn kiện.
– 5 ngày trước khi họp BCH lần thứ 11, các Tiểu ban của Ban trù bị Đại hội phải hoàn tất mọi văn kiện và gửi cho các Ủy viên BCH để rà soát.

CH cũng đề nghị nếu UV BCH nào của nhiệm kỳ IV, do sức khỏe, thời gian⬦ không thể tham gia ứng cử, cần khẩn trương thông báo cho Tiểu ban nhân sự.

Các tiêu chí cho các chức danh chủ chốt của Đại hội nhiệm kỳ V được giao cho Tiểu ban nhân sự xây dựng xong trong tuần này để gửi đến các ủy viên BCH đóng góp ý kiến.
Thời gian một nhiệm kỳ của LĐBĐVN vẫn được ấn định là 4 năm nhưng dự kiến sẽ có điểm mới là tiến hành Đại hội thường niên nhằm giải quyết những vấn đề trong năm.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và UBTDTT, LĐBĐVN đã khẩn trương, nghiêm túc, tập trung sức lực và trí tuệ để xây dựng và hoàn thiện các văn kiện, nhưng Đại hội là một việc rất quan trọng nên cần phải chuẩn bị thật kỹ, thật chín muồi. Do các Tiểu ban cho biết không kịp hoàn chỉnh các văn kiện để Đại hội vào ngày 26-28/4 nên Hội nghị thống nhất sẽ họp BCH lần thứ 11 vào khoảng 26 và 27/4 nhằm rà soát kỹ lưỡng các vấn đề. Tại Hội nghị này mọi vấn đề cụ thể về Đại hội đại biểu LĐBĐVN nhiệm kỳ V sẽ được quyết định. Căn cứ vào đó, LĐBĐVN sẽ báo cáo cấp trên thông qua và quyết định.
Tất cả thống nhất Đại hội LĐBĐVN nhiệm kỳ V không phải là Đại hội bất thường.