Kết quả thi đấu giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021 ngày 21/2

Ngày 21/2 tại nhà thi đấu tỉnh Thanh Hóa tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021.

Kết quả thi đấu

(14h30) Phú Thọ vs SLNA: 0-4
SLNA: Bạch Quốc Hòa (20) 1′, 34′; Đinh Viết Hoàng Hiếu (8) 9′; Phạm Hải Vinh (10) 19′

(15h30) Bình Dương vs Ngọc Hùng TP HCM: 2-1
Bình Dương: Nguyễn Nhật Huy (6) 24′; Cao Hoàng Nguyên (11) 24′
Ngọc Hùng TP HCM: Lê Minh Huy (8) 18′

(16h30) Đồng Nai vs Thanh Hóa: 2-1
Đồng Nai: Trần Văn Duy (10) 12′, 39′
Thanh Hóa: Lê Vũ Hải Lâm (11) 28