Kết quả lượt 2 giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2023

Hôm nay tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2023.

Kết quả chi tiết các trận đấu

8h00 Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng – Đắk Nông: 1-3

Hải Phòng: Đắc Doãn Nhật An (6) 40′

Đắk Nông: Trần Mạnh Luân (8) 6′ và 30′; Trần Đình Tuấn Kiệt (2) 36′

Giám sát trận đấu: Đào Duy Khoa
Giám sát trọng tài: Huỳnh Nguyên Thành
Trọng tài 1: Lê Sơn Trà
Trọng tài 2: Hoàng Quý Nguyên
Trọng tài 3: Hoàng Mạnh Cường

9h00 Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, Văn Tâm Đồng Nai – Việt Hùng Thanh Hóa: 2-1

Văn  Tâm Đồng Nai: Đặng Gia Hưng (12) 4′, Nguyễn Ngọc Hải Đăng (4) 23′

Việt Hùng Thanh Hóa: Trần Đại Nhân (9) 35′

Văn Tâm Đồng Nai: Nguyễn Hồ Vinh Huân (14) 34′

Giám sát trận đấu: Nguyễn Thái Bền
Giám sát trọng tài: Huỳnh Nguyên Thành
Trọng tài 1: Dương Hiền Giang
Trọng tài 2: Võ Hoàng Nam
Trọng tài 3: Hồ Hữu Tiến

10h00 Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, Kelme Quảng Ninh – CLB BĐ Hà Nội: 1-2

Kelme Quảng Ninh: Nguyễn Tiến Nam (17) 39′

CLB BĐ Hà Nội: Trương Việt Hoàng (5) 32′ và 36′

Kelme Quảng Ninh: Ngô Anh Tuấn (10) 31′

CLB BĐ Hà Nội: Nguyễn Mạnh Hùng (10) 29′

Giám sát trận đấu: Lê Ngọc Tùng
Giám sát trọng tài: Trương Bảo Lân
Trọng tài 1: Nguyễn Thành Phương
Trọng tài 2: Hoàng Mạnh Cường
Trọng tài 3: Võ Quang Nhân

11h00 Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, Kon Tum – KN Bình Phước: 3-1

Kon Tum: Lê Bảo Long (7) 10′, Hà Tiến Minh (10) 14′, Lê Trương Minh Tuấn (9) 39

KN Bình Phước: Chúc Anh Kiệt (7) 8′

Kon Tum: Lê Bảo Long (7) 37′

Giám sát trận đấu: Trần Duy Hiếu
Giám sát trọng tài: Trương Bảo Lân
Trọng tài 1: Võ Hoàng Nam
Trọng tài 2: Lương Phan Nhật
Trọng tài 3: Hồ Hữu Tiến

14h00 Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, Thuận An Bình Dương – Phú Thọ: 4-1

Thuận An Bình Dương: Thái Gia Bảo (14) 18′ và 40′; Mai Tuấn Kiệt (8) 26′ và 34′

Phú Thọ: Lê Quang Đông (19) 8′

Phú Thọ: Hà Tuấn Linh HLV 38′

Giám sát trận đấu: Trần Duy Hiếu
Giám sát trọng tài: Hoàng Nguyên Thành
Trọng tài 1: Hoàng Mạnh Cường
Trọng tài 2: Võ Quang Nhân
Trọng tài 3: Dương Hiển Giang

15h00 Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, TH.Y.S Hà Nội – PSFC Gia Lai: 4-3

TH.Y.S Hà Nội: Phạm Thanh Phong (10) 6′ 17′, Nguyễn Văn Tuấn Khôi (19) 12′, Đặng Quang Nghĩa (11) 36′

PSFC Gia Lai: Lê Tíến Nghĩa (15) 10′, Nguyễn Hoàng Gia Bảo (4) 13′, Nguyễn Văn Tuấn Khôi (OG) (19) 37′

Giám sát trận đấu: Lê Ngọc Tùng
Giám sát trọng tài: Huỳnh Nguyên Thành
Trọng tài 1:  Nguyễn Thành Phương
Trọng tài 2: Hồ Hữu Tiến
Trọng tài 3: Hoàng Quý Nguyên

16h00 Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, T&T Bắc Giang – Luxcom Ngọc Hùng: 3-4

T&T Bắc Giang: Nông Việt Hoàng (14) 4′ 5′ và 9′

Luxcom Ngọc Hùng: Nguyễn Lê Gia Bảo (6) 6′ 31′, Nguyễn Đỗ Hoàng Bách (10) 26′, Vũ Bảo Phát (8) 31′

Giám sát trận đấu: Nguyễn Thái Bền
Giám sát trọng tài: Trương Bảo Lân
Trọng tài 1:  Lương Phan Nhật
Trọng tài 2: Dương Hiển Giang
Trọng tài 3: Võ Hoàng Nam

17h00 Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, Sông Lam Nghệ An – Bắc Ninh: 1-1

Sông Lam Nghệ An: Nguyễn Hữu Thiên Ân (10) 16′

Bắc Ninh: Nguyễn Đức Phát (8) 35′

Giám sát trận đấu: Đào Duy Khoa
Giám sát trọng tài: Trương Bảo Lân
Trọng tài 1: Lê Sơn Trà
Trọng tài 2: Võ Quang Nhàn
Trọng tài 3: Hoàng Quý Nguyên

<<< Lịch thi đấu và kết quả giải Bóng đá U9 Toàn quốc TOYOTA CUP 2023