Họp triển khai công tác truyền thông LĐBĐVN trong thời gian tới

Sáng 2/10, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông và đối ngoại LĐBĐVN Cao Văn Chóng đã chủ trì cuộc họp với Tổng thư ký Lê Hoài Anh, Phó Tổng thư ký Nguyễn Minh Châu và phòng Truyền thông, nhằm chỉ đạo triển khai những công việc chính về truyền thông trong thời gian tới.

  02/10/2020 21:57:03

Trên cơ sở báo cáo của phòng chức năng và Ban Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng đã đưa ra những định hướng cho các vấn đề trọng tâm, nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác truyền thông. Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng nhấn mạnh trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Thường trực BCH và Ban Truyền thông, Ban Tổng Thư ký cùng phòng chức năng đã triển khai khá hiệu quả nhiệm vụ, đặc biệt với sự tham gia, phối hợp cùng các cơ quan báo chí đã chuyển tải kịp thời hình ảnh bóng đá Việt Nam đã tới người hâm mộ trong nước và quốc tế. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới các bộ phận chức năng cần tiếp tục nâng cao tính chủ động tham mưu cũng như phối hợp tốt với các đối tác, đặc biệt với các cơ quan báo chí.

Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông và đối ngoại LĐBĐVN Cao Văn Chóng chỉ đạo tại cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng đã có ý kiến chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ quan trọng khác trong thời gian tới, trong đó có công tác truyền thông hướng tới đại hội thường niên LĐBĐVN, dự kiến diễn ra trong quý IV năm 2020.