Hội thảo trực tuyến về an toàn trong bóng đá dành cho các Liên đoàn thành viên của AFC – FIFA

Chương trình hội thảo trực tuyến về an toàn trong bóng đá, tổ chức từ ngày 5/11 đến 26/11 tới đây, do AFC hợp tác cùng với FIFA thực hiện, hướng đến mục tiêu cung cấp cho các Liên đoàn thành viên sự hiểu biết cần thiết về sự an toàn trong tập luyện, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của các Liên đoàn thành viên đối với việc đảm bảo an toàn trong bóng đá cho trẻ em và thanh thiếu niên.

01/10/2020 10:04:13

Tại khu vực Đông Nam Á, hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 19/11, với sự tham dự của các đại diện đến từ FIFA, AFC, và các Liên đoàn thành viên trong khu vực.

Tháng 11 năm 2018, Chủ tịch AFC phát biểu rằng nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban AFC là hướng đến tiêu chuẩn cao nhất về sự an toàn trong bóng đá tại châu Á. Vì thế, để hỗ trợ cho mục tiêu này, các chương trình hội thảo trực tuyến của AFC/FIFA đã được tổ chức dành cho tất cả các Liên đoàn thành viên của AFC.

Tầm nhìn 2020 – 2023 của FIFA cũng nhấn mạnh mục tiêu “tạo ra một nền bóng đá toàn cầu”, đưa bóng đá đến gần hơn với cộng đồng trên cơ sở đảm bảo sự an toàn và quyền con người của các thành viên. Vì thế, các chương trình hoạt động của FIFA luôn yêu cầu các Liên đoàn thành viên thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ khỏi các nguy cơ xâm hại và bảo vệ sự phát triển lành mạnh cho trẻ trong bóng đá. Không chỉ vậy, điều 23 trong Nguyên tắc đạo đức của FIFA chỉ ra rằng tất cả mọi người “cần bảo vệ, tôn trọng giá trị bản thân của người khác”.

Tháng 7 năm 2019, FIFA thành lập dự án “Định hướng an toàn”. Bộ công cụ hướng dẫn an toàn được xây dựng tại dự án này hướng đến mục tiêu cung cấp cho các liên đoàn thành viên một hướng dẫn rõ ràng theo từng bước để phát triển và đảm bảo điều khoản an toàn và sự phát triển lạnh mạnh cho tất cả các đối tượng liên quan trong bóng đá, đặc biệt là trẻ em.

 

Nguồn: FIFA/AFC