Hỏi-Đáp về Luật thi đấu 2007, Luật 8: Bắt đầu và bắt đầu lại trận đấu

1. Quả giao bóng bắt đầu trận đấu có thể do một người không phải là cầu thủ của hai đội thực hiện không?

Không. Nếu, trong trận đấu đặc biệt (ví dụ vì mục đích từ thiện hoặc biểu diễn) có nghi lễ cho một người không phải là cầu thủ của đội tham gia và đá bóng, bóng phải được đưa trở lại chấm giữa sân và thực hiện quả giao bóng theo quy định của Luật thi đấu.

2. Thủ môn có thể tham gia cùng các cầu thủ khác trong quả thả bóng không?

Có. Mọi cầu thủ đều có thể tham gia

 

3. Khi trọng tài thực hiện quả thả bóng, cầu thủ của một đội từ chối tham gia. Trọng tài xử lý như thế nào?

Không cần phải có đại diện của mỗi đội khi bắt đầu lại trận đấu bằng quả thả bóng do trọng tài thực hiện.

 

4. Khi bóng được thả để bắt đầu lại trận đấu, bóng nảy ra ngoài cuộc mà không chạm vào cầu thủ nào. Trọng tài xử lý như thế nào?

Trọng tài bắt đầu lại trận đấu bằng quả thả bóng ngay tại vị trí thả bóng trước đó.