Hỏi-Đáp về Luật thi đấu 2007, Luật 17: Quả phạt góc

1. Khi đá phạt góc, đặt bóng trong góc như thế nào là hợp lệ?

Xem sơ đồ dưới

2. Bóng có cần rời khỏi khu đặt bóng phạt góc trước khi vào cuộc không?

Không. Bóng vào cuộc khi được đá hoặc di chuyển.