HLV Alfred Riedl được chọn làm HLV trưởng ĐTQG Việt Nam

Trên cơ sở báo cáo quá trình thương thảo của Ban tuyển chọn HLV do Quyền Tổng thư ký Phan Anh Tú trình bày, đề xuất của Hội đồng HLV Quốc gia và ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Ban thường…

Trên cơ sở báo cáo quá trình thương thảo của Ban tuyển chọn HLV do Quyền Tổng thư ký Phan Anh Tú trình bày, đề xuất của Hội đồng HLV Quốc gia và ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Ban thường vụ LĐBĐVN tiến hành bầu chọn và xác định việc ông Alfred Riedl, quốc tịch Áo, làm Huấn luyện viên trưởng ĐTQG Việt Nam.


HLV Alfred Riedl

Để triển khai kế hoạch xây dựng ĐTQG, đội tuyển Olympic và đội tuyển U20 phát triển vững chắc, ổn định, đáp ứng tốt nhiệm vụ tham gia thi đấu quốc tế trong những năm tới; đặc biệt là chuẩn bị cho ĐTQG tham dự ASIAN Cup 2007; Ban Thường vụ LĐBĐVN đã chỉ đạo tổ chức việc tuyển chọn HLV trưởng người nước ngoài để dẫn dắt các đội tuyển trên.

Ngày 20/3/2005, Hội nghị Ban thường vụ LĐBĐVN lần thứ 18 đã tiến hành họp để xem xét, kết luận việc tuyển chọn HLV.

Ban Thường vụ khẳng định quy trình tổ chức tuyển chọn là cẩn thận, tỷ mỉ; việc thương thảo với các HLV Henrique Calisto, Alfred Riedl đã tiến hành đúng kế hoạch, bảo đảm tính khách quan và diễn ra trên tinh thần hợp tác, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Ban Thường vụ ghi nhận và đánh giá cao nhiệt tình, năng lực và sự chuẩn bị nghiêm túc của hai HLV trên vì sự phát triển của các ĐTQG Việt Nam. Trên cơ sở báo cáo quá trình thương thảo của Ban tuyển chọn HLV do Quyền Tổng thư ký Phan Anh Tú trình bày, đề xuất của Hội đồng HLV Quốc gia và ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Ban thường vụ LĐBĐVN tiến hành bầu chọn và xác định việc ông Alfred Riedl, quốc tịch Áo làm Huấn luyện viên trưởng ĐTQG trong thời gian tới.

LĐBĐVN sẽ báo cáo Uỷ ban TDTT về kết quả tuyển chọn trên và những vấn đề liên quan; đồng thời đề nghị Uỷ ban TDTT uỷ nhiệm ký hợp đồng với HLV trưởng Alfred Riedl trong 3 năm (2005-2007) để dẫn dắt ĐTQG.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM