Giải Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc 2005 – Cup Vinamilk

Thông báo về sửa đổi Điều lệ 10.1 của Ban tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi Đồng toàn quốc – Cúp Vinamilk 2005.

                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                     *****************
                      Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2005 

                                      THÔNG BÁO

  Về điều 10.1 của Điều lệ Giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc 2005 Cúp Vinamilk (phần luật thi đấu bóng đá 5 người) quy định STrong trường hợp thủ môn bắt được bóng từ đối phương đưa tới, nhất thiết phải dùng tay phát bóng (nếu thủ môn phát bóng bằng chân sẽ bị phạt quả gián tiếp). Quả phát bóng bằng tay này nếu thành bàn thắng vẫn được công nhận⬝ nay được làm rõ như sau:

   SSau khi thủ môn bắt được bóng từ đối phương đưa tới không được dùng chân trực tiếp đá bóng sang sân đối phương (đá bóng bổng, đá nửa nẩy, hoặc thả bóng xuống đất rồi dẫn lên đá mạnh qua nửa sân). Nếu vi phạm sẽ bị phạt quả gián tiếptại nơi bóng đi qua vạch giữa sân.

   Được quyền ném bóng bằng tay sang sân đối phương, nếu quả ném bóng bằng tay này đi thẳng vào cầu môn, bàn thắng sẽ được công nhận⬝. 

                                BTC GIẢI BNG ĐÁ THIẾU NI`N NHI ĐỒNG
                                            
TOìN QUỐC NM 2005

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA