FIFA World Cup nữ 2023: Kết quả và bảng xếp hạng ngày 29/7