FIFA World Cup nữ 2023: Kết quả ngày 30/7 và lịch thi đấu ngày 31/7

(Giờ địa phương)