FIFA World Cup nữ 2023: Kết quả ngày 2/8 và lịch thi đấu ngày 3/8