Điều lệ giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Báo Thanh Niên 2019

>>> Điều lệ giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Báo Thanh Niên lần thứ 23 năm 2019