Danh sách tổng hợp đề cử nhân sự Ban Chấp hành và Ban kiểm tra LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022- 2026)

09/09/2022 21:42:59

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) lần thứ 10 khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) về việc tổ chức Đại hội LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026); Căn cứ Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX đã được Ban Chấp hành khóa VIII và các Tổ chức thành viên của LĐBĐVN thông qua; Ngày 5/8/2022, LĐBĐVN đã gửi văn bản tới 74 Tổ chức thành viên LĐBĐVN đề nghị đề cử nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt, Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026). Các Tổ chức thành viên của LĐBĐVN đã hoàn tất thủ tục đề cử nhân sự các chức danh chủ chốt, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX và gửi về Tiểu ban nhân sự – Ban tổ chức Đại hội.

Danh sách đề cử nhân sự hợp lệ của mỗi Tổ chức thành viên không  quá 17 ứng cử viên tham gia Ban chấp hành, không quá 03 ứng cử viên tham gia Ban Kiểm tra và đảm bảo danh sách đề cử nhân sự đã được người có thẩm quyền của Tổ chức thành viên xác nhận và người được đề cử đồng ý. Thời hạn gửi danh sách đề cử muộn nhất trong ngày 6/9/2022 (trường hợp danh sách đề cử được gửi theo đường chuyển phát nhanh thì thời điểm gửi đi sẽ căn cứ theo dấu bưu điện).

Trên cơ sở danh sách tổng hợp đề cử hiện có, Tiểu ban nhân sự sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ LĐBĐVN, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP để hoàn thiện danh sách chính thức báo cáo Ban Chấp hành và trình Đại hội. Hồ sơ hợp lệ của ứng cử viên tham gia Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX bao gồm: Bản xác nhận tham gia ứng cử Ban Chấp hành/Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX; Bản tóm tắt lý lịch; Đối với ứng cử viên đang thuộc sự quản lý của Đơn vị thì nộp Bản xác nhận về việc đồng ý cho nhân sự tham gia ứng cử Ban Chấp hành/Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX của Đơn vị quản lý.

Danh sách đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX nếu có cập nhật sẽ được Tiểu ban nhân sự thông báo.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN KIỂM TRA LĐBĐVN KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2022- 2026) – Cập nhật đến 18h00 ngày 9/9/2022

STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHĐƠN VỊ CÔNG TÁC, CHỨC VỤ HIỆN TẠI
ICHỦ TỊCH
1Trần Quốc Tuấn1971Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
IIPHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN
1Dương Nghiệp Khôi1958Trợ lý Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
2Vũ Tiến Thành 1964Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Phố Hiến;
Giám đốc Bóng đá Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
3Trần Anh Tú1963Ủy viên thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII;
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam
4Trần Quốc Tuấn1971Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
5Phạm Ngọc Viễn1950Trưởng Ban Cấp phép Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
IIIPHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH VÀ VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
1Nguyễn Trung Kiên1983Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media)
2Lê Văn Thành1959Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII;
Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Động Lực
3Trần Anh Tú1963Ủy viên thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII;
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam
IVPHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH TRUYỀN THÔNG VÀ ĐỐI NGOẠI
1Lê Hoài Anh1971Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
2Cao Văn Chóng1979Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII;
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương
3Nguyễn Quốc Hội1967Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khoá VIII;
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T
4Nguyễn Thị Hoàng Phương1976Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền hình Cáp Việt Nam
5Nguyễn Xuân Vũ1981Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Phù Đổng
VỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
1Lê Hoài Anh1971Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
2Nguyễn Tân Anh1975Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
3Nguyễn Tấn Anh1970Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII;
Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai
4Trần Thế Anh1976 Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
5Trương Sỹ Bá1967Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Long – Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An
6Lê Hồng Cường1967Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Bóng đá Bình Dương
7Cao Tiến Đoan1960Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa;
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất Động sản Đông Á;
Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa
8Trần Huy Đức1981Trưởng Phòng Tổ chức thi đấu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
9Đỗ Mạnh Dũng1970Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII;
Trưởng đoàn Trung tâm Thể thao Viettel
10Dương Văn Hiền1966Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
11Bùi Xuân Hòa1957Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII;
Chủ tịch Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng
12Văn Trần Hoàn1969Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá Hải Phòng;
Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng
13Nguyễn Quốc Hội1967Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khoá VIII;
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T
14Phạm Thanh Hùng1965Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
15Nguyễn Văn Hùng 1973Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá TP.Hồ Chí Minh
16Trần Mạnh Hùng1960Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
17Nguyễn Húp1963Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
18Ngô Văn Hỷ1976Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Toàn;
Chủ tịch Câu lạc bộ Futsal Quảng Nam
19Cao Đình Khôi1964Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá  tỉnh Quảng Ngãi
20Phạm Cầm Kỳ1961Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Xuân Thiện Nam Định
21Dương Thanh Liêm1980Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball)
22Nguyễn Đức Mạnh1983Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá tỉnh Hòa Bình;
Phó Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình
23Trần Anh Minh1987Chủ tịch Câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Bắc
24Đỗ Văn Nhật1974Trưởng Bộ môn Bóng đá, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Sở Văn hóa &Thể thao TP Hà Nội;
Tổng Thư ký LĐBĐ Hà Nội;
Phó Trưởng Ban Bóng đá nữ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
25Nguyễn Hữu Hoàng Phúc1988Giảng viên Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh;
Giám đốc kỹ thuật Câu lạc bộ Futsal Sài Gòn
26Nguyễn Hoàng Phương1977Trưởng đại diện LĐBĐ Na Uy tại Việt Nam/Giám đốc Dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam FFAV”
27Trần Văn Quỳnh1978Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vị trí Vàng;
Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá vị trí vàng KonTum
28Hồ Hồng Thạch1967Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Becamex Bình Dương
29Nguyễn Hồng Thanh1950Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
30Vũ Tiến Thành 1964Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Phố Hiến;
Giám đốc Bóng đá Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF
31Võ Văn Thư1974Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Topenland Bình Định
32Trần Quang Thưởng1979Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn;
Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
33Võ Minh Trí1972Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
34Trần Anh Tú1963Ủy viên thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII;
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam
35Nguyễn Minh Tú1983Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Hòa Bình
36Phạm Ngọc Tuấn1983Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII;
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball)
37Lê Vân 1960Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Công an nhân dân
BBAN KIỂM TRA
ITRƯỞNG BAN
1Nguyễn Hiền Lương1960Trưởng Ban Kiểm tra Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Khóa VIII
2Lê Hoàng Tùng1975Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Tây Ninh
IIỦY VIÊN
1Đinh Khắc Diện1954Ủy viên Ban Kiểm tra Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII
2Nguyễn Xuân Hòa1975Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Đăk Lăk
3Nguyễn Thị Nga1955Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Bến Tre
4Đỗ Thị Như Quỳnh1993Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball)
5Trần Phát Tài1963Ủy viên Ban Kiểm tra Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII;
Giám đốc Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Thi đấu TDTT Tiền Giang
6Vương Thanh Trung1964Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đồng Tháp