Danh sách tập trung ĐT nữ QG chuẩn bị cho VCK Asian Cup Nữ 2022

–  Thời gian: Từ ngày 28/11/2021 đến 14/2/2022;

– Tập huấn tại: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam;

– Thi đấu tại: Ấn Độ;

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐƠN VỊ
 BAN HUẤN LUYỆN  
1Mai Đức ChungHLV trưởngLĐBĐVN
2Cedric Serge Christian RogerHLVLĐBĐVN
3Nguyễn Anh TuấnHLVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
4Nguyễn Thị Kim HồngHLV TMTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
5Đoàn Thị Kim ChiHLVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
6Đoàn Minh HảiHLVThan khoáng sản Việt Nam
7Nguyễn Phương NguyênPhiên dịchLĐBĐVN
8Trần Thị TrinhBác sỹTTHL TT QG Hà Nội
9Lương Thị ThúyBác sỹTTHL TT QG Hà Nội
 VẬN ĐỘNG VIÊN  
1Khổng Thị HằngTMThan khoáng sản Việt Nam
2Trần Thị Kim ThanhTMTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
3Đào Thị Kiều OanhTMTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
4Lại Thị TuyếtTMTT.HL & TĐ TDTT Hà Nam
5Nguyễn Thị Tuyết DungVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nam
6Trần Thị DuyênVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nam
7Phạm Thị TươiVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nam
8Phạm Hoàng QuỳnhVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nam
9Nguyễn Thị LiễuVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nam
10Chương Thị KiềuVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
11Nguyễn Thị Bích ThuỳVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
12Huỳnh NhưVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
13Trần Thị Phương ThảoVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
14Trần Thị ThuVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
15Nguyễn Thị Mỹ AnhVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
16Trần Thị Thùy TrangVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
17Nguyễn Thị Tuyết NgânVĐVTT. TDTT Q1 TP. Hồ  Chí Minh
18Hoàng Thị LoanVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
19Thái Thị ThảoVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
20Phạm Hải YếnVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
21Ngân Thị Vạn SựVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
22Trần Thị Hải LinhVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
23Nguyễn Thị Thanh NhãVĐVTT.HL & TĐ TDTT Hà Nội
24Nguyễn Thị VạnVĐVThan khoáng sản Việt Nam
25Dương Thị VânVĐVThan khoáng sản Việt Nam
26Lê Thị Diễm MyVĐVThan khoáng sản Việt Nam
27Nguyễn Thị Trúc HươngVĐVThan Khoáng sản Việt Nam
28Lương Thị Thu ThươngVĐVThan Khoáng sản Việt Nam

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM