Danh sách ĐT U21 Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự Nations Cup 2016

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ/ vị trí

Địa phương

1

Hoàng Anh Tuấn

1968

HLV trưởng

Liên đoàn BĐVN

2

Nguyễn Quốc Bình

1955

Trợ lý HLV

Cty CPBĐ Tây Ninh

3

Đinh Văn Dũng

1959

Trợ lý HLV

Sông Lam Nghệ An

4

Quách Ngọc Minh

1968

Trợ lý HLV

TTTTViettel

5

Trần Anh Tuấn

1974

Bác sĩ

Trung tâm HLTTQG I

6

Bùi Tiến Dũng

1998

Thủ môn

FLC Thanh Hóa

7

Đỗ Sỹ Huy

1998

Thủ môn

Hà Nội T&T

8

Nguyễn Thanh Tuấn

1997

Thủ môn

PVF

9

Nguyễn Thành Chung

1997

VĐV

Hà Nội T&T

10

Nguyễn Quang Hải

1997

VĐV

Hà Nội T&T

11

Phạm Tuấn Hải

1997

VĐV

Hà Nội T&T

12

Đoàn Văn Hậu

1999

VĐV

Hà Nội T&T

13

Mạc Đức Việt Anh

1997

VĐV

PVF

14

Bùi Tiến Dụng

1998

VĐV

PVF

15

Trương Văn Thái Quý

1997

VĐV

PVF

16

Đỗ Thanh Thịnh

1998

VĐV

PVF

17

Phạm Trọng Hóa

1998

VĐV

PVF

18

Hà Đức Chinh

1997

VĐV

PVF

19

Nguyễn Trọng Đại

1997

VĐV

Viettel

20

Nguyễn Đức Chiến

1998

VĐV

Viettel

21

Nguyễn Hoàng Đức

1998

VĐV

Viettel

22

Nguyễn Đức Hoàng Minh

1998

VĐV

Viettel

23

Dương Văn Hào

1997

VĐV

Viettel

24

Lương Hoàng Nam

1998

VĐV

Hoàng Anh Gia Lai

25

Triệu Việt Hưng

1997

VĐV

Hoàng Anh Gia Lai

26

Phan Thanh Hậu

1997

VĐV

Hoàng Anh Gia Lai

27

Huỳnh Tấn Sinh

1998

VĐV

QNK Quảng Nam

28

Nguyễn Ngọc Toàn

1997

VĐV

Bình Định

29

Hồ Tấn Tài

1997

VĐV

Bình Định

30

Tống Anh Tỷ

1997

VĐV

Becamex Bình Dương

31

Nguyễn Tiến Linh

1997

VĐV

Becamex Bình Dương

32

Trần Duy Khánh

1997

VĐV

Becamex Bình Dương

33

Nguyễn Công Thành

1997

VĐV

Đồng Tháp