Danh sách ĐT U19 Việt Nam tập huấn tại Quảng Châu (Trung Quốc)

DANH SÁCH ĐT U19 VIỆT NAM TẬP HUẤN TẠI QUẢNG CHÂU- TRUNG QUỐC
CHUẨN BỊ THAM DỰ GIẢI U19 ĐÔNG NAM Á 2018

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM