Danh sách ĐT U19 QG tập trung đợt 3/2014 (tập huấn tại Nhật Bản)

 

Nguồn: vff.org.vn