Danh sách ĐT U19 QG tập trung đợt 1/2016 (từ 31/7 đến 30/10)