Danh sách ĐT U19 QG tập trung chuẩn bị tham dự Vòng loại U19 châu Á 2018

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ/ vị trí

Đơn vị/CLB

1

Hoàng Anh Tuấn

1967

HLV trưởng

PVF

2

Đinh Hồng Vinh

1975

Trợ lý HLV

HAGL

3

Phạm Văn Thạch

1985

Trợ lý HLV

PVF

4

Nguyễn Việt Thắng

1981

Trợ lý HLV

PVF

5

Nguyễn Thành Đạt

1986

Kỹ thuật viên

Khánh Hòa

6

Hoàng Nghĩa Dương

1976

Bác sĩ

TTHLTTQG HN

7

Phạm Văn Minh

1993

Bác sĩ

LĐBĐ Việt Nam

8

Pablo Lester Sawicki

1986

Bác sĩ

LĐBĐ Việt Nam

9

Phạm Đình Long

2000

Thủ môn

HAGL

10

Y Êli Ni Ê

2001

Thủ môn

Đắc Lắc

11

Dương Tùng Lâm

1999

Thủ môn

Hà Nội

12

Bùi Hoàng Việt Anh

1999

Trung vệ

Hà Nội

13

Đặng Văn Tới

1999

Hậu vê

Hà Nội

14

Nguyễn Thanh Bình

2000

Hậu vệ

Viettel

15

Phan Bá Hoàng

1999

Hậu vệ

PVF

16

Liễu Quang Vinh

1999

Hậu vệ

PVF

17

Lê Văn Xuân

1999

Hậu vệ

PVF

18

Lê Văn Hưng

2000

Hậu vệ

Đà Nẵng

19

Nguyễn Hoàng Duy

1999

Hậu vệ

Đồng Tháp

20

Nguyễn Đăng Hậu

1999

Hậu vệ

TT KT thể thao Khánh Hòa

21

Thái Bá Sang

1999

Hậu vệ

SLNA

22

Mai Sỹ Hoàng

1999

Hậu vệ

SLNA

23

Trần Văn Công

1999

Tiền vệ

Hà Nội

24

Vũ Văn Quyết

1999

Tiền vệ

Viettel

25

Trần Bảo Toàn

2000

Tiền vệ

HAGL

26

Phạm Văn Luân

1999

Tiền vệ

TT KT thể thao Khánh Hòa

27

Lê Văn Nam

1999

Tiền đạo

Hà Nội

28

Nhâm Mạnh Dũng

2000

Tiền đạo

Viettel

29

Nguyễn Hồng Sơn

2000

Tiền đạo

PVF

30

Lê Xuân Tú

1999

Tiền đạo

PVF

31

Nguyễn Khắc Khiêm

2000

Tiền đạo

PVF

32

Lê Minh Bình

1999

Tiền đạo

HAGL

33

Dụng Quang Nho

2000

Tiền đạo

HAGL

34

Huỳnh Tiến Đạt

2000

Tiền đạo

HAGL

35

Đặng Tuấn Nghĩa

1999

Tiền đạo

Đà Nẵng

36

Lê Phúc Quý

1999

Tiền đạo

TT KT thể thao Khánh Hòa