Danh sách ĐT U18 QG tập trung chuẩn bị tham dự giải quốc tế Asean tại Côn Minh (TQ)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ/ vị trí

Đơn vị/CLB

1

Jurgen Gede

1955

GĐKT

Liên đoàn BĐVN

2

Đinh Hồng Vinh

1975

HLV trưởng

Công ty CP thể thao HAGL

3

Martin Forkel

1979

Trợ lý HLV

Liên đoàn BĐVN

4

Nguyễn Thế Anh

1981

Trợ lý HLV

Liên đoàn BĐVN

5

Nguyễn Trọng Thủy

1980

Bác sĩ

TT HLTTQG Hà Nội

6

Đinh Kim Tuấn

1989

Săn sóc viên

Liên đoàn BĐVN

7

Phạm Thị Dung

1977

CBCM

Liên đoàn BĐVN

8

Vũ Đức Minh

2000

Thủ môn

Viettel

9

Huỳnh Hữu Tuấn

1999

Thủ môn

PVF

10

Uông Ngọc Tiến

2000

VĐV

PVF

11

Lê Ngọc Thái

2000

VĐV

Đồng Nai

12

Đặng Văn Tới

1999

VĐV

Hà Nội

13

Bùi Hoàng Việt Anh

1999

VĐV

Hà Nội

14

Vũ Quang Độ

2000

VĐV

Viettel

15

Nguyễn Xuân Kiên

2000

VĐV

Viettel

16

Vũ Thanh Tùng

1999

VĐV

Hà Nội

17

Đoàn Văn Hậu

1999

VĐV

Hà Nội

18

Lê Văn Xuân

1999

VĐV

PVF

19

Nguyễn Trọng Long

2000

VĐV

PVF

20

Nguyễn Hồng Sơn

2000

VĐV

PVF

21

Nguyễn Hữu Thắng

2000

VĐV

Viettel

22

Vũ Văn Quyết

1999

VĐV

Viettel

23

Tống Văn Hợp

1999

VĐV

Viettel

24

Nguyễn Duy Khiêm

2000

VĐV

Hà Nội

25

Hoàng Xuân Tân

2001

VĐV

Nam Định

26

Nguyễn Khắc Khiêm

2000

VĐV

PVF

27

Nguyễn Sỹ Chiến

1999

VĐV

Viettel

28

Trần Công Minh

1999

VĐV

Đồng Tháp

29

Cao Tần Hoài

1999

VĐV

Đồng Tháp