Danh sách đội tuyển nữ Quốc gia tập trung đợt 1/2016

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN NỮ QUỐC GIA TẬP TRUNG ĐỢT 1/2016

Từ ngày 5/1 đến 10/3/2016

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Vị trí

Đơn vị

1

Mai Đức Chung

21/6/1950

HLV trưởng

LĐBĐVN

2

Vũ Bá Đông

28/6/1957

Trợ lý HLV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

3

Nguyễn Thị Kim Hồng

6/10/1972

Trợ lý HLV

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

4

Đoàn Thị Kim Chi

29/4/1979

Trợ lý HLV

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

5

Trần Thị Bích Hạnh

12/9/1977

CBCM

LĐBĐVN

6

Phạm Thị Thủy

23/2/1965

Bác sỹ

Bệnh viện thể thao Việt Nam

7

Trần Thị Lương Ngọc

25/3/1983

Bác sỹ

Bệnh viện thể thao Việt Nam

8

Đặng Thị Kiều Trinh

19/12/1985

Thủ môn

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

9

Trần Thị Kim Thanh

18/9/1993

Thủ môn

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

10

Chương Thị Kiều

19/8/1995

Hậu vệ

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

11

Trần Thị Thu

1991

Hậu vệ

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

12

Trần Nguyễn Bảo Châu

24/3/1991

Tiền vệ

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

13

Nguyễn Thị Bích Thuỳ

1/5/1994

Tiền vệ

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

14

Trần Thị Thùy Trang

8/8/1988

Tiền vệ

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

15

Huỳnh Như

28/11/1991

Tiền đạo

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

16

Lê Hoài Lương

21/5/1996

Tiền đạo

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

17

Lại Thị Tuyết

27/4/1993

Thủ môn

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

18

Vũ Thị Thúy

8/8/1994

Hậu vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

19

Bùi Thị Như

16/6/1990

Hậu vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

20

Nguyễn Thị Tuyết Dung

13/12/1993

Tiền vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

21

Nguyễn Thị Liễu

18/9/1992

Tiền vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

22

Khổng Thị Hằng

10/10/1993

Thủ môn

Than KSVN

23

Nguyễn Thị Mai

14/6/1990

Hậu vệ

Than KSVN

24

Dương Thị Vân

20/9/1994

Hậu vệ

Than KSVN

25

Nguyễn Hải Hòa

22/12/1989

Hậu vệ

Thái Nguyên

26

Bùi Thuý An

5/10/1990

Hậu vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

27

Nguyễn Thị Xuyến

6/9/1987

Hậu vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

28

Hoàng Thị Loan

6/2/1995

Hậu vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

29

Nguyễn Thị Hòa

27/7/1990

Tiền vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

30

Đỗ Thị Yến

28/11/1992

Tiền vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

31

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

16/11/1986

Tiền đạo

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

32

Phạm Hải Yến

9/11/1994

Tiền đạo

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM