Danh sách đội tuyển nữ Quốc gia tập huấn đợt 2 năm 2016

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN NỮ QUỐC GIA

Tập huấn đợt 2 từ ngày 6/6/2016 đến 5/8/2016

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

 

Ban huấn luyện

1

Mai Đức Chung

Huấn luyện viên trưởng

LĐBĐVN

2

Vũ Bá Đông

HLV

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nội

3

Nguyễn Thị Kim Hồng

HLV

TT.TDTT Q1 TP HCM

4

Văn Thị Thanh

HLV

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nam

5

Nguyễn Thị Thúy Nga

Cán bộ Chuyên môn

LĐBĐVN

6

Phạm Thị Thủy

Trợ lý HLV

Bệnh viện thể thao VN

7

Trần Thị Lương Ngọc

Trợ lý HLV

Bệnh viện thể thao VN

 

Vận động viên

1

Đặng Thị Kiều Trinh

Vận động viên

TT.TDTT Q1 TP HCM

2

Trần Thị Kim Thanh

Vận động viên

TT.TDTT Q1 TP HCM

3

Chương Thị Kiều

Vận động viên

TT.TDTT Q1 TP HCM

4

Nguyễn Thị Bích Thùy

Vận động viên

TT.TDTT Q1 TP HCM

5

Trần Thị Thùy Trang

Vận động viên

TT.TDTT Q1 TP HCM

6

Huỳnh Như

Vận động viên

TT.TDTT Q1 TP HCM

7

Trần Thị Phương Thảo

Vận động viên

TT.TDTT Q1 TP HCM

8

Lại Thị Tuyết

Vận động viên

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nam

9

Trần Thị Hồng Nhung

Vận động viên

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nam

10

Vũ Thị Thúy

Vận động viên

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nam

11

Bùi Thị Như

Vận động viên

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nam

12

Nguyễn Thị Tuyết Dung

Vận động viên

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nam

13

Nguyễn Thị Liễu

Vận động viên

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nam

14

Nguyễn Thị Nguyệt

Vận động viên

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nam

15

Khổng Thị Hằng

Vận động viên

Than KSVN

16

Nguyễn Thị Vạn

Vận động viên

Than KSVN

17

Nguyễn Hải Hòa

Vận động viên

Thái Nguyên

18

Trần Mai Tuyền

Vận động viên

Thái Nguyên

19

Bùi Thúy An

Vận động viên

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nội

20

Nguyễn Thị Xuyến

Vận động viên

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nội

21

Nguyễn Thị Hòa

Vận động viên

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nội

22

Đỗ Thị Yến

Vận động viên

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nội

23

Vũ Thị Nhung

Vận động viên

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nội

24

Nguyễn Thị Muôn

Vận động viên

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nội

25

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Vận động viên

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nội

26

Phạm Hải Yến

Vận động viên

TT.HL&TĐ TDTT Hà Nội

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM