Danh sách đội tuyển Futsal nữ Quốc gia tập trung đợt I/2017 chuẩn bị cho SEA Games 29

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN FUTSAL NỮ QUỐC GIA

TẬP HUẤN ĐỢT 1 TỪ NGÀY 25/6 ĐẾN 31/8/2017

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Vị trí

Địa phương

 

BAN HUẤN LUYỆN

1

Trương Quốc Tuấn

1979

HLV trưởng

Thái Sơn Nam

2

Trần Anh Vũ

1979

Trợ lý HLV

Thái Sơn Nam

3

Phạm Minh  Giang

1981

Trợ lý HLV

Thái Sơn Nam

4

Huỳnh Thị Thanh Khiết

1983

Trợ lý HLV

Thái Sơn Nam

5

Nghiêm Thị Oanh

1981

Nhân viên y tế

Bệnh viện Thể thao Việt Nam

 

VẬN ĐỘNG VIÊN

1

Trương Kim Ngân

1987

Thủ môn

Trung tâm TDTT quận 8 – Tp. HCM

2

Ngô Nguyễn Thùy Linh

1991

Thủ môn

Trung tâm TDTT quận 8 – Tp. HCM

3

Nguyễn Thị Thùy Dương

1991

Thủ môn

Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội

4

Hoàng Thị Hải Yến

1983

Thủ môn

Trung tâm TDTT Thái Nguyên

5

Thái Thị Thảo

1995

VĐV

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nội

6

Nguyễn Thị Huế

1993

VĐV

Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội

7

Biện Thị Hằng

1997

VĐV

Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội

8

Đỗ Thị Nguyên

1993

VĐV

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nam

9

Phạm Thị Tươi

1993

VĐV

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nam

10

Trịnh Nguyễn Thanh Hằng

1990

VĐV

Trung tâm TDTT quận 8 – Tp. HCM

11

Trịnh Ngọc Hoa

1990

VĐV

Trung tâm TDTT quận 8 – Tp. HCM

12

Nguyễn Thị Châu

1988

VĐV

Trung tâm TDTT quận 8 – Tp. HCM

13

Lê Thị Thùy Linh

1993

VĐV

Trung tâm TDTT quận 8 – Tp. HCM

14

Phó Ngọc Thanh Thy

1997

VĐV

Trung tâm TDTT quận 8 – Tp. HCM

15

Lê Thị Mỹ Hạnh

1987

VĐV

Trung tâm TDTT quận 8 – Tp. HCM

16

Phùng Thị Nhung

1990

VĐV

Trung tâm TDTT quận 8 – Tp. HCM

17

Trần Thị Thu

1990

VĐV

Công ty tuyển than Cửa Ông – TKV

18

Dương Thị Vân

1994

VĐV

Công ty tuyển than Cửa Ông – TKV

19

Nguyễn Thị Hạnh

1986

VĐV

Công ty tuyển than Cửa Ông – TKV

20

Vũ Thị Huyền Linh

1987

VĐV

Trung tâm TDTT  Thái Nguyên

21

Nguyễn Thị Thành

1986

VĐV

Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện Thường tín

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM