Danh sách đội tuyển Futsal nữ Quốc gia tập trung chuẩn bị cho VCK Futsal châu Á 2018

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Vị trí

Địa phương

1

Bùi Thị Hiền Lương

1974

Lãnh đội

Tổng cục TDTT

2

Trương Quốc Tuấn

1979

HLV Trưởng

Thái Sơn Nam

3

Ngô Lê Bằng

1955

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

4

Phạm Minh Giang

1981

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

5

Trần Anh Vũ

1979

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

6

Huỳnh Thị Thanh Khiết

1983

Huấn luyện viên

Trung tâm TDTT Quận 8 – Tp. HCM

7

Nguyễn Thị Toan

1984

Nhân viên y tế

Trung tâm HLTTQG Hà Nội

8

Ngô Nguyễn Thùy Linh

1991

Thủ môn

Trung tâm TDTT Quận 8 – Tp. HCM

9

Đinh Nguyễn Ngọc Linh

1999

Thủ môn

Trung tâm TDTT Quận 8 – Tp. HCM

10

Quách Thu Em

1995

Thủ môn

Trung tâm TDTT Quận 1 –Tp. HCM

11

Phạm Thu Trang

1993

Thủ môn

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nội

12

Đỗ Thị Nguyên

1993

Vận động viên

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nam

13

Lê Thu Thanh Hương

1990

Vận động viên

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nam

14

Nguyễn Thị Huế

1993

Vận động viên

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nội

15

Biện Thị Hằng

1997

Vận động viên

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nội

16

Bùi Thị Trang

1996

Vận động viên

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nội

17

Hồ Thị Quỳnh

1994

Vận động viên

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nội

18

Trần Mai Tuyền

1991

Vận động viên

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nội

19

Nguyễn Thị Châu

1988

Vận động viên

Trung tâm TDTT Quận 8 – Tp. HCM

20

Trịnh Nguyễn Thanh Hằng

1990

Vận động viên

Trung tâm TDTT Quận 8 – Tp. HCM

21

Trịnh Ngọc Hoa

1990

Vận động viên

Trung tâm TDTT Quận 8 – Tp. HCM

22

Lê Thị Thùy Linh

1993

Vận động viên

Trung tâm TDTT Quận 8 – Tp. HCM

23

Phó Ngọc Thanh Thy

1997

Vận động viên

Trung tâm TDTT Quận 8 – Tp. HCM

24

Nguyễn Thị Thành

1986

Vận động viên

Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện Thường Tín

25

Nguyễn Thùy Linh

1994

Vận động viên

Trung tâm TDTT Thái Nguyên

26

Võ Thị Thùy Trinh

1989

Vận động viên

Trung tâm TDTT Quận 1 –Tp. HCM

27

Nguyễn Thị Hạnh

1986

Vận động viên

Trung tâm TDTT Quận 8 – Tp. HCM

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM