Đăng ký thẻ phóng viên tại VCK Futsal World Cup 2016

Để hỗ trợ các phóng viên tác nghiệp tốt nhất tại VCK Futsal World Cup 2016, LĐBĐVN đã liên hệ với BTC sự kiện và được hướng dẫn như sau:

1. Thẻ PV tại VCK Futsal World Cup 2016 do LĐBĐ thế giới (FIFA) toàn quyền quyết định và cấp phát. LĐBĐVN chỉ hỗ trợ các thủ tục khác nếu có, như xác nhận hồ sơ đăng ký…

2. Đề nghị các phóng viên đã đăng ký làm thẻ truy cập theo đường link sau:

https://extranets.fifa.com/en/registration/mediachannel/

3. Thời hạn nhận đăng ký hồ sơ: từ ngày 04-31/07/2016

4. Phóng viên muốn đăng ký phải cung cấp các thông tin sau:

– Tên đầy đủ

– Email

– Đơn vị/tổ chức

– Chức năng (phóng viên ảnh, viết, truyền hình….)

– Thẻ nhà báo, thẻ hành nghề (bản scan)