Đại hội LĐBĐ TP.HCM sẽ diễn ra ngày 18.4

Thường vụ LĐBĐ TP.HCM vừa có cuộc họp vào ngày 22.3 và đi đến những quyết định trình BCH như sau:


Để chuẩn bị tốt nhất cho đại hội sẽ diễn ra ngày 18.4, Thường vụ sẽ tổ chức cuộc họp BCH mở rộng vào ngày 31.3 để nghe ứng viên Chủ tịch Lê Hùng Dũng trình bày một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, cơ cấu nhân sự, chương trình hành động, các phương hướng và mục tiêu cụ thể về tài chính, về tổ chức thi đấu, quan hệ quốc tế, về nâng cấp chất lượng bóng đá trẻ…

Theo dự kiến, những người tham gia BCH mới đều phải trình bày kế hoạch của mình, sẽ làm được gì giúp cho bóng đá TP.HCM đi lên và phải có cam kết thực hiện.

Thường vụ thống nhất cách thức cơ cấu nhân sự bằng việc đại hội sẽ bầu ra BCH. Sau đó BCH sẽ giới thiệu chủ tịch để đại hội bầu. Chủ tịch đắc cử sẽ giới thiệu bộ máy cộng sự tham gia quản lý và điều hành LĐ.

Cũng tại cuộc họp, vấn đề sân Thống Nhất chưa được đặt ra. Tuy nhiên, có khả năng UBND TP.HCM sẽ đồng ý giao sân Thống Nhất cho LĐBĐ TP.HCM khóa mới khai thác trên cơ sở chỉ đạo và quản lý của Sở TDTT.

Nguồn: Theo Thanh Niên