Quyết định của Ban kỷ luật

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của CLB Nam Định

Ngày 19/7/2018, Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN đã ban hành Quyết định số 315/QĐ-LĐBĐVN về việc giải quyết khiếu nại của CLB bóng đá Nam Định liên quan đến Quyết định số 299/QĐ-LĐBĐVN ngày 11/7/2018 của Ban kỷ luật LĐBĐVN.

Các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 19 V.League 2018

Ngày 19/7/2018, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 19 Giải bóng đá VĐQG Nuti Café 2018. Nội dung như sau:

Giảm thời hạn kỷ luật đối với ông Vũ Đức Sơn (trợ lý HLV đội Phù Đổng)

Ngày13/7/2018, Ban kỷ luật VFF đã ban hành quyết định số 302/QĐ-LĐBĐVN về việc giảm thời hạn kỷ luật đối với ông Vũ Đức Sơn – trợ lý HLV đội Phù Đổng. Nội dung như sau:

Quyết định kỷ luật đối với câu lạc bộ bóng đá Nam Định

Hôm nay (11/7), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 18 Nuti Café V.League 2018. Nội dung như sau:

Quyết định kỷ luật ông Bùi Khương Trung (HLV trưởng đội U13 Bình Dương)

Hôm nay (10/7), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Bùi Khương Trung (HLV trưởng đội U13 Bình Dương). Nội dung như sau:

Quyết định kỷ luật đối với câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng

Hôm nay (4/7), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định kỷ luật đối với câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Nội dung như sau:

Quyết định kỷ luật đối với ông Vũ Đức Sơn (trợ lý HLV đội Phù Đổng)

Hôm nay (3/7), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Vũ Đức Sơn (trợ lý HLV đội Phù Đổng). Nội dung như sau:

Quyết định kỷ luật cầu thủ Nguyễn Đoàn Trung Nhân (CLB B.Bình Dương)

Ngày 29/6, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định kỷ luật đối với cầu thủ Nguyễn Đoàn Trung Nhân của CLB Becamex Bình Dương. Nội dung như sau:

Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 15 V.League 2018

Ngày 25/6, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 15 giải bóng đá VĐQG Nuti Café 2018. Nội dung như sau:

Quyết định kỷ luật đối với vi phạm tại vòng 14 V.League 2018

Hôm nay (19/6), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định kỷ luật đối với trường hợp vi phạm Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN tại vòng 14 Giải bóng đá VĐQG Nuti Café 2018. Nội dung như sau: