Chuyền bóng

Chuyền bóng là cơ sở của bóng đá vì nó biểu trưng cho một lối chơi mang tính đồng đội, mà trong đó, chuyền bóng là điểm nối kết các cầu thủ với nhau

Chuyền bóng là cơ sở của bóng đá vì nó biểu trưng cho một lối chơi mang tính đồng đội, mà trong đó, chuyền bóng là điểm nối kết các cầu thủ với nhau dưới hình thức một sự liên kết các đường bóng.
 

Động tác chuyền bóng

 
Hành động chuyền bóng là đưa bóng từ chân một cầu thủ tới một đồng đội của mình trong khi tránh được cầu thủ đối phương nhằm thiết kế đường bóng và đưa bóng đến sát khung thành của đối phương. Đó là cả một công trình sáng tạo được thực hiện một cách chính xác, nhanh chóng, bất ngờ và đa dạng.
 
Chuyền bóng có thể có những cách thức thể hiện rất khác nhau: chuyền bóng dài hoặc chuyền bóng ngắn, chuyền sệt hay chuyền bổng, chuyền trở lại phía sau, chuyền sang bên, chuyền vòng cung, chuyền sâu. Đâý là chưa kể đến các kiểu chuyền bóng Smột – hai⬝, phối hơp chuyền bóng ngắn qua – lại và theo hình tam giác giữa hai cầu thủ mà người ta thường gọi lối dắt bóng tập thể.