Chương trình hoạt động của ĐT nam U19 QG năm 2009 (dự kiến)

 

Thời gian

Công việc

Địa điểm

1/7 – 16/8Tập trung đợt 1TT Thể thao Thành Long
2/7 – 31/7Tập huấn trong nước
1/8 – 15/8Thi đấu vòng loại U19 Đông Nam ÁIndonesia
16/8VĐV về nước, về địa phương 
1/10 – 16/11Tập trung đợt 2TT Thể thao Thành Long
2/10 – 31/10Tập huấn trong nước 
1/11 – 15/11Thi đấu vòng loại U19 Đông Nam ÁThái Lan
16/11Về nước