Chương trình hoạt động của ĐT Futsal nữ năm 2009 (dự kiến)

 

Thời gian

Công việc

Địa điểm

13/9 -9/11Tập trung đợt 1TT Thể thao Thành Long
14/9 -10/10Tập huấn trong nước
11/10 – 24/10Tập huấn nước ngoài (thi đấu 4 trận)Thái Lan
25/10Về nước 
26/10 – 29-10Tập huấn trong nướcTT Thể thao Thành Long
30/10 – 8/11Tham dự Asian Indoor Games 3Việt Nam
9/11VĐV về địa phương 
14/11 – 31/ 12Tập trung đợt 2TT Thể thao Thành Long
15/11 – 19/11Tập huấn trong nước
20/11 – 30/11Tập huấn nước ngoài (thi đấu 2 trận)Thái Lan
1/12 – 31/12Tham dự SEA Games 25CHDCND Lào