Cầu thủ thay thế

Từ trước tới nay, bóng đá vẫn chơi mỗi bên mười một cầu thủ cho tới con số ít nhất, là mỗi bên tám người.

Từ trước tới nay, bóng đá vẫn chơi mỗi bên mười một cầu thủ cho tới con số ít nhất, là mỗi bên tám người. Cho đến năm 1958, việc thay thế một hay nhiều cầu thủ bị thương vẫn bị cấm và đến năm đó, Ủy ban bóng đá quốc tế mới bãi bỏ lệnh cấm này và cho phép thay thế cầu thủ. Năm 1976, cho phép thay đổi người hai lần. Sau đó, đã tăng đến 5 lần trong số đó được một lần thay thủ môn. Cuối cùng, hiện nay cho phép  thay hai cầu thủ và một thủ môn.
 
Mặt khác, việc thay đổi người cũng đã trở thành một thủ thuật để huấn luyện viên có thể khái thác khả năng thay cầu thủ để thay đổi cách bố trí đội ngũ đang thi đấu.