Cần phải làm tốt để bóng đá góp phần lan toả những giá trị tốt đẹp trong xã hội

Hoan nghênh Tổng cục TDTT đã đáp ứng được tiến độ xây dựng các văn bản, đề án, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải cũng chỉ đạo Tổng cục tiếp tục tập trung vào các đấu trường lớn, phát triển bóng đá để lan toả những giá trị tốt đẹp.

05/09/2019 17:52:15

Buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải với Tổng cục TDTT diễn ra vào sáng 5.9, tại trụ sở Tổng cục TDTT. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng cũng lưu ý, Tổng cục cần đặc biệt chú trọng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn như SEA Games và các đấu trường quốc tế khác để đáp ứng lòng mong mỏi, mang lại niềm vui, lòng tự hào dân tộc cho nhân dân cả nước.

 

Thứ trưởng Lê Khánh Hải biểu dương Tổng cục TDTT đã đáp ứng được tiến độ xây dựng văn bản pháp luật, đề án

Theo báo cáo của Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, trong 8 tháng đầu năm 2019, Tổng cục TDTT đã tham mưu trình Chính phủ ban hành 1 nghị định, trình Bộ ban hành 2 thông tư, 1 quyết định. Đó là Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29.4.2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTD ngày 17/01/2019 quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng; Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTD ngày 17/7/2019 ban hành Thông tư ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm; Quyết định số 2112/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, II, III… 

Ngoài ra Tổng cục TDTT đã xây dựng 7 Quyết định qui định định mức kinh tế kỹ thuật về lĩnh vực TDTT để thực hiện Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11.12.2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch. Tổng cục cũng đang hoàn thiện để trình Bộ 3 quyết định. Về đề án, Tổng cục đã trình Bộ để trình Chính phủ Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021…

Chỉ đạo Tổng cục TDTT tiếp tục tiếp tục làm tốt những công việc liên quan đến việc xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật, các đề án, Thứ trưởng Lê Khánh Hải mong muốn Tổng cục cũng tập trung toàn lực cho các nhiệm vụ chuyên môn chính từ nay đến cuối năm.

Thứ trưởng cũng cho rằng bóng đá là môn có sức lan toả nên nếu làm tốt thì sẽ góp phần lan toả những giá trị tốt đẹp

Trong đó nhiệm vụ chính là SEA Games 30, tổ chức tại Philippnines vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 tới. “Đây là đấu trường không chỉ được nhân dân ta mà nhân dân các nước trong khu vực rất quan tâm nên nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ được vị trí, có mặt trong tốp 3 khu vực, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Với môn thể thao được người hâm mộ đặc biệt quan tâm là bóng đá, Tổng cục cũng cần quan tâm hơn nữa để tạo cơ hội cho bóng đá phát triển. Đây là môn thể thao có sức lan toả lớn. Vì vậy chúng ta cần phải làm tốt để góp phần lan toả những giá trị tốt đẹp trong xã hội”, Thứ trưởng nói.

Chỉ đạo việc xây dựng đề án đăng cai SEA Games 31 phải khoa học, đúng tiến độ, Thứ trưởng mong muốn đề án được xây dựng tốt, phối hợp tốt với các Bộ, ban, ngành, địa phương để sao cho đại hội được tổ chức thành công, nâng cao vị thế của Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Nguồn: baovanhoa.vn