Các quyết định kỷ luật tại giải bóng đá U19 Nữ Quốc gia 2021

Ngày 26/3, Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật liên quan đến những vi phạm tại giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia 2021, cụ thể:

Quyết định 99/QĐ-LĐBĐVN: 

Cảnh cáo và phạt đội U19 nữ Phong Phú Hà Nam 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) do có hành vi làm gián đoạn trận đấu giữa hai đội U19 nữ Than KSVN và U19 nữ Phong Phú Hà Nam ngày 24/3/2021 tại Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia 2021.

Quyết định 100/QĐ-LĐBĐVN:

Phạt 3.000.000đ (Ba triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 03 trận kế tiếp đối với ông Phạm Hải Anh, Trưởng đoàn đội U19 nữ Phong Phú Hà Nam do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa hai đội U19 nữ Than KSVN và U19 nữ Phong Phú Hà Nam ngày 24/3/2021 tại Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia 2021.

Quyết định 101/QĐ-LĐBĐVN: 

Phạt 2.000.000đ (Hai triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 02 trận kế tiếp đối với ông Nguyễn Phúc Du, huấn luyện viên trưởng đội U19 nữ Phong Phú Hà Nam do có hành vi làm gián đoạn trận đấu giữa hai đội U19 nữ Than KSVN và U19 nữ Phong Phú Hà Nam ngày 24/3/2021 tại Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia 2021.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.