Các quyết định kỷ luật liên quan đến trận đấu giữa U19 Bình Định và U19 Đắk Lắk tại giải VĐ U19 QG 2020

Hôm nay (7/3), Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã có các quyết định kỷ luật, từ số 85 đến 91, liên quan đến trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định tại giải Vô địch U19 Quốc gia 2020, diễn ra ngày 05/3/2020 tại sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai.

Căn cứ vào: Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Báo cáo của giám sát, trọng tài và tư liệu chuyên môn của trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định ngày 05/3/2020 tại sân thi đấu Hàm Rồng 5 – Gia Lai, chiều nay (7/3) Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã họp và ra các quyết định kỷ luật nghiêm khắc. Cụ thể:

1/ Quyết định số 85: Hủy bỏ kết quả trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định ngày 05/3/2020 trên sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai do có biểu hiện nhường điểm;

* Phạt đội U19 Bình Định 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng);

* Đội U19 Đắk Lắk và đội U19 Bình Định có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo quy định tại Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

2/ Quyết định số 86: Đình chỉ làm nhiệm vụ 02 trận kế tiếp và phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đối với ông Cao Văn Dũng, huấn luyện viên trưởng đội U19 Bình Định do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo đội bóng của mình thi đấu với đội U19 Đắk Lắk ngày 05/3/2020 tại sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai.

3/ Quyết định số 87: Đình chỉ thi đấu đến hết giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia 2020 và phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đối với cầu thủ Đào Gia Bảo (số 19) của đội U19 Bình Định do thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng trong trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định ngày 05/3/2020 tại sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai.

Cầu thủ Đào Gia Bảo có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo quy định tại Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

4/ Quyết định số 88: Đình chỉ thi đấu 04 trận kế tiếp và phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đối với cầu thủ Đinh Trường Đệ (số 14) của đội U19 Bình Định do thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng trong trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định ngày 05/3/2020 tại sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai.

Cầu thủ Đinh Trường Đệ có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo quy định tại Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

5/ Quyết định số 89: Đình chỉ thi đấu 04 trận kế tiếp và phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đối với cầu thủ Trần Văn Thái (số 24) của đội U19 Bình Định do thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng trong trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định ngày 05/3/2020 tại sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai.

Cầu thủ Trần Văn Thái có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo quy định tại Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

6/ Quyết định số 90: Đình chỉ thi đấu 04 trận kế tiếp và phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đối với cầu thủ Nguyễn Thế Thịnh (số 1) của đội U19 Bình Định do thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng trong trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định ngày 05/3/2020 tại sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai.

Cầu thủ Nguyễn Thế Thịnh có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo quy định tại Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

7/ Quyết định số 91: Đình chỉ thi đấu 02 trận kế tiếp và phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đối với cầu thủ Y Êli NiÊ (số 23)của đội U19 Đắk Lắkdo thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng trong trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định ngày 05/3/2020 tại sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai.

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.